คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

ตุลาคม

31

2018

นบ 0017.3/ว3763 ลงวันที่ 10 กันยายน

นบ 0017.3/ว3763 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ตุลาคม

17

2018

นบ 0017.3/ว5251 ลงวันที่ 12 ตุลาคม

นบ 0017.3/ว5251 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2561 รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>>

ตุลาคม

11

2018

หนังสือจังหวัดนนทบุรีด่วน ที่ นบ0017.2/ว5213 ลงวันที่ 11

หนังสือจังหวัดนนทบุรีด่วน ที่ นบ0017.2/ว5213 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การลงพื้นที่ประชุมตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดหนังสือ   ดาวน์โหลดแบบรายงาน https://drive.google.com/open?id=1cZa0wbAlQfAFm6QP6eaY2AkT_LPYqw6q   หมายเหตุแบบรายงานให้ส่งสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่อีเมล nonburioffice@gmail.com

ตุลาคม

11

2018

การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว5208 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดนนทบุรี  2.สำเนาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  3.สำเนาโครงการโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี 3.1 โครงการที่ 1    3.2 โครงการที่ 2 

ตุลาคม

11

2018

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5152 ลงวันที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5152 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีฯ รายละเอียดตาม Link >>http://www.nonthaburi.go.th/attorney.html

ตุลาคม

2

2018

เชิญประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว5030 ลว 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง เชิญประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของจังหวัดนนทบุรี  สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี 

กันยายน

28

2018

ขอเชิญเข้าร่วมให้ข้อมูลและการสัมภาษณ์ “การศึกษาข้อมูลระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบื้องต้น”

ที่ นบ0017.2/ว1408 ลว 27 กันยายน 2561  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.แบบประเมินสภาพปัจจุบันระบบโลจิสติกส์ (ขนส่งสินค้า)ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  2.แบบประเมินเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและจัดการปัญหาระบบโลจิสติกส์(ขนส่งสินค้า)ในอนาคต ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgdHdyycmFEnb_LrXUTV6MTEcTT8PXKLYTVZTBmLKLd_Ekvw/viewform

กันยายน

27

2018

รายงานผลการดำเนินการตามมตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่

นบ 0017.2/ว4971 ลว 27 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561)  สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดนนทบุรี 

กันยายน

19

2018

ประเด็นการตรวจราชการผู้ตรวจมหาดไทย ประจำเดือน กันยายน 2561

ที่ นบ0017.2/ว1355  สามารถดาวโหลด แบบรายงานการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑      ได้ที่นี่        

กันยายน

18

2018

ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนกันยายน 2561 เป็นวันที่ 26

นบ0017.3/ว4796 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนกันยายน 2561 เป็นวันที่ 26 กันยายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>