คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

ธันวาคม

20

2018

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว6383

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว6383 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง กำหนดการการเดินทางของนายกรัฐมนตรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ธันวาคม

19

2018

มท 0208.3/ว5412 ลงวันที่ 8 ตุลาคม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0208.3/ว5412 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>>

ธันวาคม

14

2018

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ที่ นบ 0017.2/ว 6316 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ธันวาคม

14

2018

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว6270 ลงวันที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว6270 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ธันวาคม

13

2018

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2561

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.1/ว7184 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561   รวมเอกสารประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด

ธันวาคม

13

2018

นบ 0017.3/ว6273 ลงวันที่ 13 ธันวาคม

นบ 0017.3/ว6273 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือน ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

30

2018

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ

ที่ นบ 0017.2/ว6103 ลว 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ  สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด่วนที่สุด นร1120(กจย01)/444 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  

พฤศจิกายน

29

2018

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว18890 ลงวันที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว18890 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก ในส่วนภูมิภาค รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>