คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มิถุนายน

14

2019

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

ที่ นบ 0017.2/ว2771 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ สิ่งที่ส่งมาด้วย  

มิถุนายน

10

2019

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

เชิญชวนให้หน่วยงานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rlpd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>  

มิถุนายน

10

2019

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมดครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-27

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมดครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-27 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

พฤษภาคม

28

2019

เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการปรับปรุงและบูรณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)

สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2253/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการปรับปรุงและบูรณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558     ระเบียบวาระการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

พฤษภาคม

21

2019

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562

ที่ นบ 0017.2/ว1710 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562  

พฤษภาคม

10

2019

แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประเด็นการตรวจราชการเดือนพฤษภาคม 2562 https://drive.google.com/open?id=1xyWl4gVQ_WVQl-ucZQ0fB-e0sOKRpZ4m       สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่นี่ 1. สำนักงานจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานอำนวยการ) https://drive.google.com/open?id=1a4S2ODT91Gy9WeZh_tm_HrdF8CuNKYKB   2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี/อำเภอทุกอำเภอ/เทศบาลนครนนทบุรี/เทศบาลนครปากเกร็ด https://drive.google.com/open?id=1ZIw1MM8xhkCqJyMSud0ScP06Oi__T26W   3. สำนักงานจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม) https://drive.google.com/open?id=1nEedfErVwaGxL1e2BlhlV9PNp8hfOhrC   4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี https://drive.google.com/open?id=1p0MCiqziCTzftC-W1-KIzjYJLbOscsg-   5. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี https://drive.google.com/open?id=1rJ8m8QXQvdGVy_HRZ9CmXVqI5eGM9cFB   ***ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแบบรายงานให้จังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

3

2019

เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมน้ำอุปโภคบริโภค กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และติดตามประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำ จังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว2130 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมน้ำอุปโภคบริโภค กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และติดตามประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำ จังหวัดนนทบุรี  สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ   แบบตอบรับ ลิ้งค์ http://tiny.cc/cr535y   QRcode

เมษายน

25

2019

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เเผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัดเเบบบูรณาการ

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/1982 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เเผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัดเเบบบูรณาการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปการขอปรับเเผนการปฏิบัติงานเเละเเผนการใช้จ่าบงบประมาณฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 1 ชุด 2. สรุปการขอปรับเเผนการปฏิบัติงานเเละเเผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่1104/2562 ลงวันที่