คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มีนาคม

24

2020

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 – 10

ที่ นบ 0017.2/ว 539 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 – 63   ที่ นบ 0017.2/ว ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 – 63  

มีนาคม

23

2020

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563

ที่ นบ 0017.2/ 544 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563  เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563

มีนาคม

23

2020

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 6 – 7

ที่ นบ 0017.2/ว 1186 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 6-63   ที่ นบ 0017.2/ว 1199 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 7-63

มีนาคม

22

2020

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ขอให้ศาสนสถาน ศาสนิกชน ดำเนินการตามข้อแนะนำของต่างละศาสนาอย่างเคร่งครัด

มีนาคม

21

2020

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 786/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 786/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดสถานที่ ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่แนบมาพร้อมนี้

มีนาคม

20

2020

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ให้ปิดสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ให้ปิดสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20-31 มีนาคม 2563