คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤศจิกายน

7

2018

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือน

นบ 0017.3/ว5632 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

7

2018

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปี พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5621 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปี พ.ศ.2561 ราละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

7

2018

การปรับปรุงข้อมุลทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562

นบ 0017.2/ว1844 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการปรับปรุงข้อมุลทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562 เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ด้วยจังหวัดนนทบุรี จะปรับปรุงข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ (Diary) ประจำปี พ.ศ.2562 แต่เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง มีการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ เกษียณอายุราชการ และหมดวาระในการดำรงตำแหน่งจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการตรวจสอบข้อมูล ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ตามแบบสำรวจข้อมูลทำเนียบฯ ปี 2562 จำนวน 1 แผ่น ที่ส่งมาพร้อมนี้

พฤศจิกายน

5

2018

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว5595 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวโหลดแผนการดำเนินงานฯ ได้ที่นี่      

ตุลาคม

31

2018

นบ 0017.3/ว3763 ลงวันที่ 10 กันยายน

นบ 0017.3/ว3763 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ตุลาคม

17

2018

นบ 0017.3/ว5251 ลงวันที่ 12 ตุลาคม

นบ 0017.3/ว5251 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2561 รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>>

ตุลาคม

11

2018

หนังสือจังหวัดนนทบุรีด่วน ที่ นบ0017.2/ว5213 ลงวันที่ 11

หนังสือจังหวัดนนทบุรีด่วน ที่ นบ0017.2/ว5213 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การลงพื้นที่ประชุมตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดหนังสือ   ดาวน์โหลดแบบรายงาน https://drive.google.com/open?id=1cZa0wbAlQfAFm6QP6eaY2AkT_LPYqw6q   หมายเหตุแบบรายงานให้ส่งสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่อีเมล nonburioffice@gmail.com

ตุลาคม

11

2018

การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว5208 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดนนทบุรี  2.สำเนาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  3.สำเนาโครงการโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี 3.1 โครงการที่ 1    3.2 โครงการที่ 2 

ตุลาคม

11

2018

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5152 ลงวันที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5152 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีฯ รายละเอียดตาม Link >>http://www.nonthaburi.go.th/attorney.html

ตุลาคม

2

2018

เชิญประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว5030 ลว 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง เชิญประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของจังหวัดนนทบุรี  สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี