คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มกราคม

5

2018

การปรับปรุงแบบการเสนองานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และ/หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัดนนทบุรี

นบ 0017.3/ว46 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงแบบการเสนองานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และ/หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

3

2018

เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

นบ.0017.2/ว 850 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ นบ.0017.2/ว 851 ลงวัที่ 25 ธันวาคม 2560 ส่วนราชการและอำเภอ ที่จัดทำโครงการ

ธันวาคม

27

2017

นบ 0017.3/ว 8761 ลงวันที่ 27

นบ 0017.3/ว 8761 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในการกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nonthaburi.go.th/Downloads/power_of_attorney2017.pdf

ธันวาคม

27

2017

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว8742

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว8742  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ธันวาคม

26

2017

รับรองรายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 11/2560

นบ 0017.3/ว8650 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 11/2560 ดาวน์โหลดรายงานการประชุมที่นี่>>

ธันวาคม

18

2017

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว8601

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว8601 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มาตราการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ธันวาคม

4

2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่ นบ 0118/4887 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ธันวาคม

4

2017

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 8441 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชั้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ สิ่งที่แนบมาด้วย