คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

ตุลาคม

22

2019

การปรับปรุงทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2563

นบ 0017.2/ว5049 ลว 17 ตุลาคม 256 เรื่องการปรับปรุงทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2563  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเดิม (.docx) ที่นี่ หรือเปิดไฟล์ .PDF แบบฟอร์มสำหรับส่วนราชการ>> แบบฟอร์มสำหรับตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี>>

ตุลาคม

15

2019

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2562

ที่ นบ 0017.23/ว2349 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2562

ตุลาคม

3

2019

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1ของสภาผู้แทนราษฎร

ที่ นบ 0017.2/ว4867 ลงวันที่ 3 ตุลาคม เรื่อง การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1ของสภาผู้แทนราษฎร  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว5511 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562  2.ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  3. สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานติดตามการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1ของสภาผู้แทนราษฎร ประจำจังหวัดนนทบุรี 

ตุลาคม

1

2019

การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ

ที่ นบ 0017.2/4137 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร0728/ว134 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562  2.รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดนนทบุรี  3. รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัด

กันยายน

26

2019

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2562

นบ 0017.2/ว2175 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2562

กันยายน

11

2019

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวและพีธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI

นบ0017.2/ว4427 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวและพีธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2019”  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดการจัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2019”  2. กำหนดการแถลงข่าว วันที่ 16 กันยายน 2562  3. กำหนดพิธีเปิดงาน วันที่ 19 กันยายน 2562  4.

กันยายน

10

2019

จัดหาผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานส่งเสริมการขายงาน “THE BEST OF NONTHABURI

ที่ นบ 0017.2/ว 4428 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานส่งเสริมการขายงาน “THE BEST OF NONTHABURI 2019”  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดการจัดงานส่งเสริทการขาย  THE BEST OF NONTHABURI 2019  2. กำหนดการงานแถลงข่าว  3.กำหนดการงานส่งเสริมการขาย  4.แผนผังพื้นที่จัดงาน และ แผนที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 

กันยายน

9

2019

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสรอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

มท 0211.4/ว5198 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสรอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>