คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤษภาคม

15

2020

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤษภาคม

14

2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เวลา สถานที่ในการประเมินฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

22

2020

การประชุมซักซ้อมแนวทาง การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.ระเบียบวาระการประชุม   2.รายการโครงการงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่หน่วยงานต้องชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการ   ****สำหรับกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ “โครงการวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์” และ “โครงการเสริมการขายงาน The Best of Nonthaburi”  ให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลฅ เพื่อชี้แจงในที่ประชุมด้วย****

เมษายน

15

2020

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ0017.3/ว1835 ลงวันที่ 14

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ0017.3/ว1835 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

14

2020

การบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ นบ 0017.2/ว 1750 ลงวันที่ 10เมษายน 2563 เรื่อง การบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563