คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

กุมภาพันธ์

8

2018

เชิญประชุมติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

หนังสือประทับตรา สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว188 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เรื่อง เชิญประชุมติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

5

2018

เชิญเข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว582 ลงวันที่ 5 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2561 เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

2

2018

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2561 ที่ นบ 0017.2/ว182 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์

1

2018

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว520 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>> หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว521 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี (อำเภอ) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

31

2018

ขอเลื่อนการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3 จากวันพุธที่ 31

นบ 0017.3/ว126 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง  ขอเลื่อนการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3 จากวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ไปเป็นวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

23

2018

การกันงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี  ที่ นบ 0017.2/ว329 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่อง การกันงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ไฟล์ Excel http://www.nonthaburi.go.th/Downloads/budget.xlsx

มกราคม

22

2018

ตรวจรายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่

นบ 0017.3/ว105 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง ตรวจรายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนธันวาคม 2560  ครั้งที่ 12/2560 ดาวน์โหลดที่นี่>>

มกราคม

22

2018

ขอเลื่อนการจัดประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ไปเป็นวันพุธที่ 31

นบ 0017.3/ว101 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเลื่อนการจัดประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ไปเป็นวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดที่นี่>>

มกราคม

17

2018

เชิญประชุม ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี

นบ 0017.2/ว 87  ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เชิญประชุม ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มกราคม

5

2018

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือน

นบ 0017.3/ว52 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือน มกราคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>