คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มิถุนายน

22

2016

นบ 0017.3/1961 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

นบ 0017.3/1961 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มิถุนายน

15

2016

ด่วนที่สุด เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/1873 ขอเชิญประชุมจี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 61 – 64

มิถุนายน

13

2016

ประชาสัมพันธ์และเชิญผู้มีจิตศรัธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ

ที่ นบ 0017.3/ว 1808 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญผู้มีจิตศรัธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มิถุนายน

7

2016

โครงการ “แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีสุข”

ที่ นบ 0017.1/ว1751 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่องโครงการ “แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีสุข” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>> รายละเอียดแบบบ้าน>>http://www.dpt.go.th/download/PW/dream_house/index.html

มิถุนายน

1

2016

นบ0017.3/ว1650 ลงวันที่ 30 พ.ค.59 เรื่อง

นบ0017.3/ว1650 ลงวันที่ 30 พ.ค.59 เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดนนทบุรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤษภาคม

26

2016

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นบ0017.3/ว1584 ลว 25 พ.ค.2559 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>