คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

กรกฎาคม

1

2022

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1771/2565 เรื่องการมอบหมายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1771/2565 เรื่องการมอบหมายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มิถุนายน

7

2022

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร

นบ 0017.2/ว2080 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3617 ลว 23 พ.ค.65   2.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3777 ลว 30 พ.ค.65  3.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1475/2565 ลว 7 มิ.ย.65 

พฤษภาคม

26

2022

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพน้อมนี้>>

เมษายน

28

2022

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่2/2565

ที่ นบ 0017.2/ว1497 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่2/2565     รายงานการประชุม

เมษายน

25

2022

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

11

2022

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.5/ว52 เรื่อง

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.5/ว52 เรื่อง ประกาศเจตนารมย์ “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

มีนาคม

11

2022

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.5/ว852 ประกาศจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.5/ว852 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

11

2022

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.5/ว947 ประกาศจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.5/ว947 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนบุรี “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด 2565” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

11

2022

การดำเนินการตามข้อสั่งการในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกุมภาพันธ์)

ที่ นบ 0017.2/ว 957 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เรื่อง  การดำเนินการตามข้อสั่งการในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกุมภาพันธ์)