คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

ธันวาคม

4

2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่ นบ 0118/4887 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ธันวาคม

4

2017

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 8441 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชั้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ สิ่งที่แนบมาด้วย

พฤศจิกายน

21

2017

นบ 0017.3/ว8151 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน

นบ 0017.3/ว8151 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เมื่อวันจันทรืที่ 30 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

6

2017

ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

นบ.0017.2/ว7952   ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

พฤศจิกายน

3

2017

นบ0017.3/ว7918 ลงวันที่ 3 พ.ย.60 เรื่องให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

นบ0017.3/ว7918 ลงวันที่ 3 พ.ย.60 เรื่องให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

3

2017

นบ 0017.2/ว 7916 เรื่องการปรับปรุงข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี

นบ 0017.2/ว 7916 เรื่องการปรับปรุงข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>> >>และ Download แบบรายงานที่นี่<<