คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

รายงานการกำจัดผักตบชวา

มิถุนายน

9

2017

นายอำเภอบางใหญ่ บูรณาการความร่วมมือกำจัดผักตบชวา

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์นายอำเภอบางใหญ่ บูรณาการความร่วมมือกำจัดผักตบชวา ร่วมกับ ปตอ.พัน 6 สภ.บางใหญ่ อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกำจัดผักตบชวาในคลองบางใหญ่ คลองถนนรถ คลองบางสะแก ตามโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา  

มิถุนายน

9

2017

ปลัดจังหวัดนนทบุรี KICK OFF โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายสมยศ ศีลปีโยดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี เปิดตัวโครงการ (KICK OFF) โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา” อำเภอไทรน้อย โดยมีนายสมยศ วิชากร นายอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรงาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ทหาร ปตอ.พัน 6 เจ้าหน้าที่ตรวจ สมาชิก อส.อ.ไทรน้อย ชมรมคนริมน้ำอำเภอไทรน้อย นักเรียน

มิถุนายน

9

2017

นายอำเภอปากเกร็ด เปิดตัวโครงการ (Kick off) โครงการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอปากเกร็ด ได้เป็นประธานเปิดตัวโครงการ (Kick off) โครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา เพื่อเริ่มกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด โดยมี อบต.ท่าอิฐ รร.วัดเชิงเลน จนท.ตำรวจ สภ.คลองข่อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และราษฎรในพื้นที่ร่วมกิจกรรมลอกผักตบชวาบริเวณคลองวัดเชิงเลน ม.8 ต.ท่าอิฐ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะขยายผลการดำเนินการไปในพื้นที่ต่างๆ โดยให้เป็นการดำเนินการของภาครัฐและเอกชนร่วมกัน

มิถุนายน

9

2017

นายอำเภอเมืองนนทบุรี จัด KICK OFF กำจัดผักตบชวาคลองลัด

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายยุทธ พล องอาจอิทธิชัย นายอำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมกับ ปตอ.1พัน 5 อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกิจกรรม KICK OFF กำจัดผักตบชวาใน คลองลัด หมู่ที่ี 4 ต.บางรักน้อย ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา  

มิถุนายน

9

2017

นายอำเภอบางบัวทองนำมวลชนกำจัดผักตบชวาและร่วมกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.  นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง ประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” (Kick Off) ณ บ่อ 26 ไร่ หมู่ที่ 11 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ทั้งนี้ ได้นำมวลชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำ และร่วมกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ที่มาจากผักตบชวาที่เก็บมา ได้แก่ น้ำหมักจุลินทรีย์

มิถุนายน

9

2017

นายอำเภอบางกรวยนำมวลชนร่วมปฏิบัติการกำจัดผักตบชวา

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ จนท.กรมชลประทาน วัดใหม่ผดุงเขต จนท.ทหาร ปตอ.พัน 5 จนท.ตร.สภ.บางกรวย เทศบาลตำบลศาลากลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิก อส. ลูกเสือชาวบ้าน ชมรมคนริมน้ำ นักเรียน ร.ร. นุ่มประสงค์ วิทยา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินการเก็บผักตบชวา