คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เมษายน

28

2022

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่2/2565

ที่ นบ 0017.2/ว1497 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่2/2565     รายงานการประชุม

พฤศจิกายน

18

2021

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ) ครั้งที่6/2564

ที่ นบ 0017.2/ว 4257 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ) ครั้งที่6/2564   สิ่งที่ส่งมาด้วย

กันยายน

27

2021

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่5/2564

ที่ นบ 0017.2/ว 3441 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่5/2564

มิถุนายน

30

2021

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่3/2564

ที่ นบ0017.2/ว2405 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่3/2564

เมษายน

7

2021

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่2/2564

ที่ นบ 0017.2/ว 1295 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่2/2564  

มีนาคม

30

2021

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่1/2564

ที่ นบ 0017.2/ว1076 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่1/2564

ธันวาคม

28

2020

แบบขออนุมัติโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลการทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

download เอกสารขออนุมัติโครงการได้ ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้   1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 01โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรนนท์สู่เกษตรสมัยใหม่ https://drive.google.com/file/d/1faPxVwmpkoko1Fq4UKR0Xz32oVr9ZjDd/view?usp=sharing   2.สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 01 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร https://drive.google.com/file/d/19DCBvEJr4-IlBRCpGukM2zqizcxtvRw3/view?usp=sharing 02 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืน https://drive.google.com/file/d/1Y6HQ79u4U2r9F0qVyqAUk_D8q2kh9lKd/view?usp=sharing 03 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี https://drive.google.com/file/d/1S_x3bfg9D_OPGQvN4q6fxRlB0eCgoUhm/view?usp=sharing  

ตุลาคม

15

2020

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กบจ ครั้งที่8/2563

ที่ นบ 0017.2/ว3141 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กบจ ครั้งที่8/2563