คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เมษายน

2

2019

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT

ที่  นบ 52203/ 2415       ลงวันที่    26    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   2  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

เมษายน

2

2019

ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารการสอนรุ่นเก่าชำรุด

ที่  ศธ. 0522.01(04)/ 2854      ลงวันที่    14    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ   2  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

เมษายน

2

2019

โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ

ที่  นบ 52203/ 2272       ลงวันที่    22    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   2  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

เมษายน

2

2019

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ

ที่  นบ 52203/ 2271       ลงวันที่    22    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   2  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

เมษายน

2

2019

จ้างก่อสร้างโครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ

ที่  นบ 52203/ 2270    ลงวันที่    22    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   2  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

เมษายน

2

2019

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมด้วยขอบเขตของงาน (TOR) สามารถ Download ที่นี่>>

มีนาคม

22

2019

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ที่  นบ 0008/ 160                    ลงวันที่   20    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     22  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

19

2019

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณลำรางหัวสิงห์

ที่  นบ  0518/ 1020      ลงวันที่    7   มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   19  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

15

2019

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพบสุข (ซอยเมน)

ที่  นบ 52203/ 1993       ลงวันที่    12  มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

15

2019

ซื้อระบบเสียงในศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

ที่  นบ 52203/ 1992       ลงวันที่    12  มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา