คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กุมภาพันธ์

22

2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการบทบาทของจังหวัดนนทบุรีต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการบทบาทของจังหวัดนนทบุรีต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี   ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ

กุมภาพันธ์

21

2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่  ศธ 04077/ 458      ลงวันที่    15    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   21  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

21

2019

ประกาศขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

ที่ ศธ. 0522.01(04)/ 1706       ลงวันที่    14    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ   21  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

21

2019

ขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ

ที่  นบ 52902/ 480                 ลงวันที่    18   กุมภาพันธ์ 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     21  กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กุมภาพันธ์

21

2019

ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

ที่  นบ 52203 / 1244     ลงวันที่        กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   21  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กุมภาพันธ์

21

2019

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ที่  นบ 0016/ 279       ลงวันที่    14    กุมภาพันธ์ 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   21  กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กุมภาพันธ์

21

2019

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณลำรางหัวสิงห์

ที่  นบ 0518/ 618       ลงวันที่    14    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   21  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กุมภาพันธ์

20

2019

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบทบาทของจังหวัดนนทบุรีต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบทบาทของจังหวัดนนทบุรีต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินงบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดนนทบุรี    

กุมภาพันธ์

15

2019

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ 10

ที่  นบ 52203/ 1069      ลงวันที่     8   กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กุมภาพันธ์

15

2019

ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1

ที่  นบ 52203/ 1153     ลงวันที่    12    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา