คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ตุลาคม

22

2019

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ที่  นบ 52203 / 8124 ลงวันที่  11  ตุลาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ตุลาคม

7

2019

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และก่อสร้างศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)

ที่  นบ 0022.3/ 1252       ลงวันที่    4   ตุลาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   7    ตุลาคม    2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ตุลาคม

2

2019

การรายงานผลการยื่น – เปิดซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่  นบ 51004/ 6144           ลงวันที่     30     กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        2    ตุลาคม    2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ตุลาคม

2

2019

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชำรุดที่ได้รับทดแทนแล้วจำนวน 74 รายการและอุปกรณ์ชำรุดจำนวน 2 รายการ

ที่  อว  0602.01./ 3391       ลงวันที่    25    กันยายน     2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  2 ตุลาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

30

2019

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อน้ำบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย

ที่  นบ 0618/ 2034       ลงวันที่    20   กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  กันยายน   2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

30

2019

โครงการขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 4, 5, 7

ที่  นบ 0618/ 2032      ลงวันที่    20   กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

30

2019

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย

ที่  นบ 0618/ 2030      ลงวันที่        20    กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30   กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

24

2019

โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จำนวน 1 วง และเครื่องดนตรีสากล

ที่  นบ 51004/ 5929              ลงวันที่     23     กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    24  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

24

2019

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อน้ำบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย

ที่  นบ 0618/ 2034             ลงวันที่     20     กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    24  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

24

2019

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย

ที่  นบ 0618/ 2030            ลงวันที่     20     กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    24  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา