คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กุมภาพันธ์

12

2020

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นบ 0004/225 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

7

2020

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

6

2020

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ประกาศเชิญชวน 2.ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๓ 3.ราคากลาง 4. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR : Terms of

กุมภาพันธ์

6

2020

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี กิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี กิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

31

2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอปากเกร็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>

มกราคม

27

2020

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 รายอะเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

13

2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ธันวาคม

19

2019

ประกาศการจ้างโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศการจ้างโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

8

2019

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมค่าอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ

ที่  นบ 52203 / 8360               ลงวันที่  22  ตุลาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤศจิกายน

8

2019

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของเทศบาลนครปากเกร็ด และศูนย์บริการการท่องเที่ยว ท่าน้ำปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่  นบ 52203 / 8359                ลงวันที่  22  ตุลาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง        เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา