คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เมษายน

11

2019

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

ที่  นบ 74502/ 0614    ลงวันที่    3    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   11  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

เมษายน

9

2019

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยววัดบางระโหง

ที่ นบ 0004/ 655      ลงวันที่    4    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   9  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

เมษายน

9

2019

โครงการซ่อมแซมถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ

ที่  นบ 74502/ 0597       ลงวันที่    2    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   9  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

9

2019

ซื้อรถขุดไฮดรอลิกชนิดบุ้งกี๋ตักเข้าลักษณะการใช้งานได้ทั้งบนบกและในน้ำตื้น

ที่  นบ 52203/ 2449    ลงวันที่    27    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   9  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

9

2019

ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค

ที่  นบ 582203/ 2450      ลงวันที่    27  มีนาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   9  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

9

2019

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อวางระบายน้ำ ซอยสุดเสงี่ยม

ที่  นบ 74502/ ว 0044       ลงวันที่    2    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   9  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

2

2019

ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 5 รายการ

ที่  ศธ 0522.01(04)/ 2970    ลงวันที่    19    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ   2  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

2

2019

โครงการก่อสร้างรั้วและประตู

ที่  นบ 71802/ 426      ลงวันที่    27    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   2  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

เมษายน

2

2019

ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสาธงขนาดใหญ่

ที่  นบ 71802/ 422       ลงวันที่    27    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   2  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

เมษายน

2

2019

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดบางระโหง

ที่  นบ 0004/ 584       ลงวันที่    28    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   2  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา