คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

สิงหาคม

30

2019

โครงการประชาสัมพันธ์เมืองนนท์ เท่ห์ น่าเที่ยว กิจกรรมวาดภาพระบายสีเชิงสร้างสรรค์แสดงสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี

ที่  นบ 0004/ 1483       ลงวันที่    27    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    30  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

สิงหาคม

29

2019

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 193 จำนวน

ที่  นบ 52302/2225       ลงวันที่    26    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ    29  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

29

2019

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองตาคล้าย (ตอนที่ 2)

ที่  นบ 51004/ 5291       ลงวันที่     27   สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    29  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

27

2019

โครงการพัฒนาตลาดน้ำวันโตนด เพื่อรับรองการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

ที่  นบ 0004/ 1466       ลงวันที่    22    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    27  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

23

2019

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ (ช่วงที่ 2)

ที่  นบ 52203/ 6465       ลงวันที่    20    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    23  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

23

2019

ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2

ที่  นบ 52203/ 6480      ลงวันที่    21    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    23  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

23

2019

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนแบบฝึกหัดในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program

ที่  นบ 51004/ 5105       ลงวันที่    21    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    23  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

23

2019

ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 5 รายการ

ที่  อว 0602.01(04)/ 7386                 ลงวันที่    19   สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     23  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

21

2019

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 43

ที่  นบ 52203/ 6285                  ลงวันที่    16   สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

21

2019

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์มีตัวตนใช้งานไม่ได้ จำนวน 280 รายการ (955

ที่  นบ 52203/ 6282                  ลงวันที่    16   สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา