คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

24

2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

11

2020

เผยแพร่รายละเอียดการประกวดราคาจ้างการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นบ 0016/361 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดการประกวดราคาจ้างการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

4

2020

ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0004/394 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

4

2020

ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู้ภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0016/338 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู้ภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมทพร้อมนี้>>

มีนาคม

2

2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์งานวัฒนะรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์งานวัฒนะรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

26

2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง งาน วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กุมภาพันธ์

25

2020

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสถานีไม้ดอกไม้ประดับและสถานีลานเกษตร โครงการส่งเสริมการขายงาน The Best of

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสถานีไม้ดอกไม้ประดับและสถานีลานเกษตร โครงการส่งเสริมการขายงาน The Best of Nonthaburi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

21

2020

ประกาศโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่ชุมชนในตำบลบางแม่นาง หมู่ 1 –

ประกาศโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่ชุมชนในตำบลบางแม่นาง หมู่ 1 – 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

21

2020

ประการและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประการและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

21

2020

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>