คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กันยายน

5

2019

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อระบายน้ำที่ชำรุด ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ที่  นบ 52203/ 6742      ลงวันที่    30   สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

กันยายน

5

2019

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ที่  นบ 52203/ 6741      ลงวันที่    30   สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

5

2019

โครงการประชาสัมพันธ์เมืองนนท์ เท่ห์ น่าเที่ยว

ที่  นบ 0004/ 1524      ลงวันที่    2   กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

5

2019

โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณวัดสลักเหนือ

ที่  นบ 52203/ 6708       ลงวันที่    29   สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

5

2019

โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย

ที่  นบ 51004/ 5404       ลงวันที่   30    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

กันยายน

5

2019

ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ที่  oนบ 52203/ 6705       ลงวันที่   29    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

กันยายน

2

2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการขายงาน THE BEST OF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการขายงาน THE BEST OF NONTHABURI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

สิงหาคม

30

2019

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองทองหลาง

ที่  นบ 52203/ 6707       ลงวันที่    29    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    30  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

30

2019

โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถ 6 ล้อ เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ ทะเบียน

ที่  นบ 52203/ 6682       ลงวันที่    28    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    30  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

30

2019

โครงการประชาสัมพันธ์เมืองนนท์ เท่ห์ น่าเที่ยว กิจกรรมวาดภาพระบายสีเชิงสร้างสรรค์แสดงสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี

ที่  นบ 0004/ 1484       ลงวันที่    27    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    30  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา