คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

สิงหาคม

15

2019

ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

ที่  นบ 52203/ 6099    ลงวันที่    9  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

15

2019

โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณถนนติวานนท์

ที่  นบ 52203/ 6098      ลงวันที่    9  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

สิงหาคม

15

2019

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2

ที่  นบ 52203/ 6096      ลงวันที่    9  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

15

2019

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 43 รายการ

ที่  นบ 52203/ 6128                  ลงวันที่    9   สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

15

2019

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

ที่  สธ 0316/ 4132                   ลงวันที่    8   สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สถาบันโรคทรวงอก ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

13

2019

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี กิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ

ที่  นบ 0004/ 1382      ลงวันที่    7  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    13  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

13

2019

โครงการตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี กิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ

ที่  นบ 0004/ 1388      ลงวันที่    7  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    13  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

สิงหาคม

9

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการจัดทำสมุดภาพของสวยของงามนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการจัดทำสมุดภาพของสวยของงามนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

สิงหาคม

6

2019

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ

ที่  นบ 52203/ 5958       ลงวันที่    5  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    6  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา