คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มิถุนายน

14

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52302/1678    ลงวันที่      8 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       14 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

มิถุนายน

14

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/5390       ลงวันที่       12 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       14 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

มิถุนายน

14

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52103/1489       ลงวันที่       13 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       14 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

14

2017

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/ว 2051            ลงวันที่       8 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    8 มิ.ย. 2560 ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ        14 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  ……………………………………………………………

มิถุนายน

13

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 73102/1107       ลงวันที่      9 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.บางคูรัด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        13 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

มิถุนายน

13

2017

ที่  สธ 0405.14/4051            ลงวันที่       6 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ       13 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

13

2017

สอบราคา

ที่   สธ 0405.36/        ลงวันที่      7 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     13 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

12

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 73102/1120       ลงวันที่       9 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.บางคูรัด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      12 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

9

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/4809       ลงวันที่       8 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       9 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

9

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0218/1592      ลงวันที่       5 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       9 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา