คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เมษายน

4

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/3076       ลงวันที่     30 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       4 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

4

2017

สอบราคา

ที่   นบ 52004/2033        ลงวันที่       3 เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     4 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

เมษายน

4

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 73502/ว 329       ลงวันที่       30 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต. ลำโพ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       4 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

4

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 73502/ว 331       ลงวันที่       30 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต. ลำโพ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       4 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา