คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เมษายน

17

2018

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ –      ลงวันที่      3 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ทำการ ปกครองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       17 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

เมษายน

11

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/512       ลงวันที่       11 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬา จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        11 เม..ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

11

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/510       ลงวันที่       11 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       11 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

10

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0018/1724      ลงวันที่    9 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        10 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

10

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0014.1/994      ลงวันที่     9 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        10 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

10

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06079/พ.1/676       ลงวันที่      4 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        10 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

9

2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์

นบ 0014.1/994 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>

เมษายน

4

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0004/482       ลงวันที่     4 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การทองเมี่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       4 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

3

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/462       ลงวันที่       2 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       3 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

เมษายน

3

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/460       ลงวันที่       2 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       3 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา