คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

15

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/2322     ลงวันที่         10 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        15 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

15

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 53604.1/      ลงวันที่       มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลพิมลราช ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        15 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

15

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/1793       ลงวันที่         13 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        15 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2017

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/283        ลงวันที่   13    มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        13 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52004/1462       ลงวันที่      10 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครนนทบุรึ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        13 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/2314       ลงวันที่      4 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        13 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

10

2017

ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. ยกระดับช่วงบ้านนายด้วง-บ้านนายธนัญชัย จันเที่ยง หมู่ที่

ที่ นบ 0518/1050 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เรื่อง ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. ยกระดับช่วงบ้านนายด้วง-บ้านนายธนัญชัย จันเที่ยง หมู่ที่ 3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

มีนาคม

9

2017

สอบราคา

ที่   นบ 52302/688        ลงวันที่      7 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ      9 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

9

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ51004/1714       ลงวันที่       9 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         9 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา