คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กันยายน

20

2019

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกั้นน้ำพระอุดม (นบ.2021) ตอนที่

ที่  นบ 51004/ 5551                   ลงวันที่    6   กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี     ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     20 กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

20

2019

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 43

ที่  นบ 52203/ 7256                   ลงวันที่    13   กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     20 กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

19

2019

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ

ที่  สพฉ 01/ 2535       ลงวันที่    13    กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ    19  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

19

2019

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ

ที่  สพฉ 01/ 2577      ลงวันที่    13    กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ    19  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

19

2019

โครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)

ที่  นบ 0022.3/ 1101       ลงวันที่    6    กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    19  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

19

2019

โครงการประชาสัมพันธ์เมืองนนท์ เท่ห์ น่าเที่ยว กิจกรรมวาดภาพระบายสีเชิงสร้างสรรค์แสดงสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี

ที่  นบ 0004/ 1626      ลงวันที่    13   กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

13

2019

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายบ้านไทรน้อย – บ้านคลองนาหมอน

ที่  นบ 51004/ 5614      ลงวันที่     10  กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    13  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

9

2019

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ที่  ยธ 1001/ ว 4858      ลงวันที่    23   สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

5

2019

โครงการตลาดน้ำ น่าเที่ยว เมืองนนทบุรี

ที่  นบ 0004/ 1548       ลงวันที่    4   กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

กันยายน

5

2019

โครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนด เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

ที่  นบ 0004/ 1553       ลงวันที่    4   กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา