คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กรกฎาคม

15

2019

โครงการจัดหาทุ่นลอยน้ำเอนกประสงค์

ที่  นบ 74502/ 1243       ลงวันที่    9    กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    15  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กรกฎาคม

10

2019

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง

ที่  นบ 51004/4209      ลงวันที่      8  กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    8  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กรกฎาคม

10

2019

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  ยธ 1001/ 3943       ลงวันที่    28    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    10  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กรกฎาคม

9

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรแยกคลองประปาตัดถนนบางรักใหญ่ –

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรแยกคลองประปาตัดถนนบางรักใหญ่ – บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  

กรกฎาคม

8

2019

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว นนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

ที่  นบ 0004//1115      ลงวันที่    5  กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    8  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กรกฎาคม

8

2019

โครงการจัดทำแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัด

ที่  นบ 0004/ 1145     ลงวันที่    4  กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    8  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กรกฎาคม

8

2019

โครงการจัดทำแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัด

ที่  นบ 0004/ 1105       ลงวันที่   28     มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    8  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กรกฎาคม

8

2019

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมราวสะพานทางเดินเท้า ถนนเลียบคลองเจริญสุข

ที่  นบ 74502 / 1166      ลงวันที่    28    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    8  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กรกฎาคม

8

2019

ซื้อวัสดุเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

ที่  นบ 0009/ 2197      ลงวันที่    28    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    8  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มิถุนายน

28

2019

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ที่  นบ 74502/ 1135       ลงวันที่    24    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    28  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา