คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

20

2018

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายถนนรองรับการพัฒนาเมือง ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายถนนรองรับการพัฒนาเมือง ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๙๑๙ กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>> ประกาศจังหวัดนนทบุรี สาย ต.ลำโพ แบบ สาย บ.ลำโพ1 ปร.4 ปร.5

มีนาคม

20

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/370       ลงวันที่      19 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การทองเที่ยวและกิฬา จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         20 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

20

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/368       ลงวันที่      19 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การทองเที่ยวและกิฬา จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         20 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

20

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/369       ลงวันที่      19 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การทองเที่ยวและกิฬา จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         20 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

20

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0022.3/437       ลงวันที่      19 มี.ค 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        20 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

13

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/2045       ลงวันที่    12 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        13 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

13

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0016/434      ลงวันที่  8 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        13 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/2010       ลงวันที่    9 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        13 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

12

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/1912       ลงวันที่     7 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      11 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

12

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/1914       ลงวันที่     7 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      11 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา