คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กุมภาพันธ์

10

2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

มกราคม

29

2021

ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อวประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6

ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อวประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

29

2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

29

2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 40 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 40 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

29

2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองขุดข้างเทศบาลนครนนทบุรี ช่วงจากบ้านพักธนารักษ์นนทบุรี ถึงคลองบางซื่อน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองขุดข้างเทศบาลนครนนทบุรี ช่วงจากบ้านพักธนารักษ์นนทบุรี ถึงคลองบางซื่อน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

29

2021

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนนทบุรี 8 แยก 20

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนนทบุรี 8 แยก 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

29

2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 8 (ท้ายซอยเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 8 (ท้ายซอยเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

28

2021

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ – บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๑.๑๔๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

มกราคม

26

2021

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผสมปุ๋ย โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผสมปุ๋ย โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

26

2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมด้านหลังอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมด้านหลังอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>