คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

สิงหาคม

8

2017

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/922       ลงวันที่       8 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬา จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        8 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

7

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/6911      ลงวันที่    1 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       7 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

7

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52004/4245      ลงวันที่    1 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       7 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

7

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52502/705       ลงวันที่    1 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต. บางม่วง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       7 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

3

2017

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/ว 2990           ลงวันที่       27 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     3 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

3

2017

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/ว 2994           ลงวันที่       27 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     3 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

2

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/6790      ลงวันที่    31 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      2 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

2

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ52203/6795      ลงวันที่    31 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      2 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

2

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71602/1946       ลงวันที่    31 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      2 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

2

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 74302/ว31       ลงวันที่    25 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.อ้อมเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      2 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา