คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

26

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203 /443       ลงวันที่        19 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       26 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

26

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203 /442       ลงวันที่        19 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       26 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

25

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นย 0004/100       ลงวันที่      25 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.ท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรึ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       25 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มกราคม

25

2018

ผู้ชนะเสนอราคา

ที่ นบ 0218/144       ลงวันที่       15 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        25 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

มกราคม

25

2018

ผู้ชนะการประกวด

ที่ นบ 0218/143       ลงวันที่       15 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        25 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

24

2018

เสนอราคา

ที่  นบ 0033(1)/132        ลงวันที่       18 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.    อุตสาหกรรม จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ      24 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

23

2018

เผยแพร่รายละเอียดการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี โครงการเสริมสร้างพัฒนาสินค้าและบริการสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วน ที่ นบ 0016.1/145 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี โครงการเสริมสร้างพัฒนาสินค้าและบริการสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดาวน์โหลด>>

มกราคม

22

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 71802/54       ลงวันที่      18 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบต.บางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       22 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

มกราคม

22

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/227       ลงวันที่      12 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเก็รด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       22 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

มกราคม

22

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/228       ลงวันที่      12 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเก็รด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       22 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม