คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

สิงหาคม

30

2017

สอบราคา

ที่  สธ 0405.14/5843        ลงวันที่      22 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ      30 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

สิงหาคม

28

2017

สอบราคา

ที่   สธ 0405.14/ 5794       ลงวันที่       21 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ       28 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

28

2017

สอบราคา

ที่   สธ 0405.14/ 5805       ลงวันที่       21 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ       28 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

28

2017

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/ว 3299          ลงวันที่     21 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ       28 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

28

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 71602/2114       ลงวันที่       22 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต. บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       28 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

25

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52103/ว2277       ลงวันที่     22 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        25 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา