คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กันยายน

5

2019

โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย

ที่  นบ 51004/ 5404       ลงวันที่   30    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

กันยายน

5

2019

ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ที่  oนบ 52203/ 6705       ลงวันที่   29    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

กันยายน

2

2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการขายงาน THE BEST OF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการขายงาน THE BEST OF NONTHABURI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

สิงหาคม

30

2019

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองทองหลาง

ที่  นบ 52203/ 6707       ลงวันที่    29    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    30  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

30

2019

โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถ 6 ล้อ เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ ทะเบียน

ที่  นบ 52203/ 6682       ลงวันที่    28    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    30  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

30

2019

โครงการประชาสัมพันธ์เมืองนนท์ เท่ห์ น่าเที่ยว กิจกรรมวาดภาพระบายสีเชิงสร้างสรรค์แสดงสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี

ที่  นบ 0004/ 1484       ลงวันที่    27    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    30  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

30

2019

โครงการประชาสัมพันธ์เมืองนนท์ เท่ห์ น่าเที่ยว กิจกรรมวาดภาพระบายสีเชิงสร้างสรรค์แสดงสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี

ที่  นบ 0004/ 1483       ลงวันที่    27    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    30  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

สิงหาคม

29

2019

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 193 จำนวน

ที่  นบ 52302/2225       ลงวันที่    26    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ    29  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

29

2019

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองตาคล้าย (ตอนที่ 2)

ที่  นบ 51004/ 5291       ลงวันที่     27   สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    29  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

27

2019

โครงการพัฒนาตลาดน้ำวันโตนด เพื่อรับรองการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

ที่  นบ 0004/ 1466       ลงวันที่    22    สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    27  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา