คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤษภาคม

30

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/4098     ลงวันที่      25 พ.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        30 พ.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤษภาคม

23

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06074/(พ)/5.1/1243       ลงวันที่       18 พ.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงทางหลวงกรุงเทพฯ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       23 พ.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤษภาคม

21

2018

นบ0009/1922 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

นบ0009/1922 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ (NONTHABURI THE KING OF DURIAN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤษภาคม

21

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ร่างประกาศ           ลงวันที่ ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       21 พ.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤษภาคม

18

2018

ร่างประกวดเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (งานอัตลักษณ์นนท์ สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์)

>>รายละเอียดตามที่แนบนี้<< 1.ร่่างประกาศเชิญชวนโครงการชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (งานอัตลักษณ์นนท์ สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์)> 2.ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ > 3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

พฤษภาคม

15

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/717       ลงวันที่       15 พ.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      15 พ.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤษภาคม

11

2018

ขายทอดตลาด

ที่  นบ 52302/1271           ลงวันที่        7 พ.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     11 พ.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

9

2018

ยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ศธ 04233.08/389       ลงวันที่      26 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    โรงเรียนปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       8 พ.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

8

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06079/พ.1/846       ลงวันที่       4 พ.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        8 พ.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา