คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

6

2014

สอบราคาซื้อยาOlanzapine 10 gmและยา Olanzapine 5

ที่ สธ 0807.9/;5263 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง รพ.ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  6 ต.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

6

2014

สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ที่ สพม 0303.07/2473 ลงวันที่  29 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 6 พ..ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

6

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตหมวกทรงอ่อน(พลทหาร) สีต่างๆ จำนวน 3

ที่ กห 0445/1011 ลงวันที่ 30ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  6 ต.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

5

2014

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ที่ นบ 52005/5774 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 5 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

5

2014

ประมูลจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างยามรักษาการความปลอดภัยสถานที่ราชการ เทศบาลนนทบุรี จำนวน

ที่ นบ 52005/5777 ลงวันที่  31 ต.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 5 ต.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

5

2014

ประกววดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างรถรับ-ส่งคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน

ที่ศธ 0522.01/ว4846 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 5 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

5

2014

ประมูลจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก(2-5 ปี)และ รร.ในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน ม.7

ที่ นบ 53102/2598 ลงวันที่  29 ต.ค.. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  5 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

5

2014

ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบเตาเผา ณ ศุนยืกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ

ที่ นบ 51021/7422 ลงวันที่  29 ต.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  5 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา