คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

12

2014

สอบราคาซ้อยา Pregabalin capsule 75 mg

ที่ สธ 0405.36/6945 ลงวันที่  6 r.p.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  12 r.p. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างให้บริการข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS)

ที่ สธ 0405.14/6912 ลงวันที่  5 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ประกวดราคาจัดซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า จำนวน 1 รายการ

ที่ กห 0445/1050 ลงวันที่  5 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเตียงนอนโครงเหล็ก จำนวน 1 รายการ

ที่ กห 0445/1063 ลงวันที่  5 พ.ย.  2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเครื่องสนาม จำนวน 6 รายการ

ที่ กห 0445/1073  ลงวันที่   5 พ.ย.. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 12 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

สอบราคาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน

ที่  นบ 52005/5956 ลงวันที่   10 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ   12 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตกางเกงกิฬาอาสาสมัครทหารพรานสีดำ จำนวน 1 รายการ

ที่ กห 0445/ 1089  ลงวันที่  6 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน

ที่ คค 0626/พ.2/2347  ลงวันที่  5 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนงบำรุงทางนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  12 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน

ที่ คค 0626.6/พ.2/2353 ลงวันที่  5 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.บำรุงทางนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  ขายทอดตลาต วันที่ประกาศ  12 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน

ที่ คค 0626/พ.2/2360 ลงวันที่   6 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.บำรุงทางนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา