คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

17

2014

สอบราคาซื้อยาQuetiapine 200 mg ยา Quetapine

ที่  ศ ะ 0807.9/ ว 5501 ลงวันที่ 10 พ..ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  17 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

13

2014

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ที่ ศธ 0522.01/ว4972 ลงวันที่  7 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  13 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

13

2014

ประกวดราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างตัคเย็บเครื่องแบบฝึก(ผ้าลายก้างปลาสีกากี) จำนวน 3 รายการ

ที่ กห 0445/1114 ลงวันที่  7 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  13 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

13

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องสูบจ่ายน้ำมัน ถังบรรจุน้ำมันพร้อมท่อทางรับ-จ่ายน้ำมันขนาดต่างๆ และระบบไฟฟ้าควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน

ที่ กห 0445/1102 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  13 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ที่ ปท 0032.3/07/ว 2104 ลงวันที่  7 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.หนองเสือ ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  12 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

สอบราคาซ้อยา Pregabalin capsule 75 mg

ที่ สธ 0405.36/6945 ลงวันที่  6 r.p.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  12 r.p. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างให้บริการข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS)

ที่ สธ 0405.14/6912 ลงวันที่  5 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ประกวดราคาจัดซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า จำนวน 1 รายการ

ที่ กห 0445/1050 ลงวันที่  5 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเตียงนอนโครงเหล็ก จำนวน 1 รายการ

ที่ กห 0445/1063 ลงวันที่  5 พ.ย.  2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา