คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

9

2014

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักรางวี

ที่  นบ 52302/2981 ลงวันที่  3 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ.บ่อพักรางวี บริเวณ

ที่  นบ 52302/2991 ลงวันที่  3 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา [

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ท่อพัก

ที่  นบ 52302/ ลงวันที่  3 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

9

2014

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ,บ่อพัก รางวี บริเวณ

ที่  นบ 52302/3007 ลงวันที่  3 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

9

2014

ประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสนามกิฬา ม.6 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย

ที่ นบ 51021/8567 ลงวันที่  26 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านคลองวัดสัก-บ้านคลองวัดโคนอน( นบ 4007) ต.บางขนุน

ที่ นบ 51021/8403 ลงวันที่  27 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

9

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน(นบ 2044) ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย

ที่ นบ 51021/8416 ลงวันที่  27 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 9 ธ. ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

9

2014

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมัน

ที่ นบ 51021/8582 ลงวันที่  2ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ..ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดช่องลมและบริเวณไกล้เคียง ต.บ้านใหม่

ที่ นบ 0022.3/1489 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางกอกน้อย วัดปรางหลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่

ที่ นบ 0022.3/1490 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา