คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

27

2014

สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 8 คัน

ที่  สบ 0032.301/ว 1461 ลงวันที่  24 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.บ้านหมอ ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  27 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

27

2014

สอบราคาจัดซ้ือหินคลุก จำนวน 2000 คิว

ที่  นบ 52002/6257 ลงวันที่  25 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ ม.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

27

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณวงเวียน หมู่บ้านสวัสดิการ

ที่ นบ 52203/8991 ลงวันที่  21 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  27 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

27

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อพักระบายน้ำบริเวณถนนสุขาประชาสวรรค์ 2

ที่  นบ 52203/8987 ลงวันที่ 21 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  27 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

27

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ,บ่อพัก และรางวี

ที่  นบ 52302/2880 ลงวันที่  25 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  27 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

27

2014

ประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบปฏิบัติงานพร้อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ภายในเขตเทศบาล

ที่ นบ 52203/9012 ลงวันที่  24 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครปากเกร็้ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  27 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

27

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณแยกไฟแดงถึงหน้าบ้านสวนติวานนท์ บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์ 3

ที่  นบ 52203/9006 ลงวันที่  24 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  27 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

27

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 20

ที่  นบ 52203/9009 ลงวันที่  24 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  27 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

27

2014

สอบราคาซื้อยา Sertraline 50 gm}ยา Trihexyphenidyl

ที่ สธ 0807.9/ว 5808 ลงวันที่  24 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ. ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  27 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

26

2014

ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง สภอ.บางบัวทอง (เดิม)และ บ้านพักข้าราชการ อ.บางบัวทอง

ที่  นบ 0032.001.4/6167 ลงวันที่  24 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง. สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ 26 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา