คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

26

2014

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลเลเซอร์สมรรถนสูง (BLP) จำนวน 1

ที่  ศธ 0522.01/ว5141 ลงวันที่  20 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 26 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ

ที่ ศธ 0522.01/ว 5083 ลงวันที่  18 พ. ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  25 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ,บ่อพัก,รางวี หมู่บ้านธนากร

ที่  นบ 52302/2419 ลงวันที่  21 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  25 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ดสล. พร้อมระบายน้ำ,บ่อพัก,รางวี,บริเวณ ม.สมชายซอย 1และซอย

ที่ นบ 52302/2833 ลงวันที่  21 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  25 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ,บ่อพัก,รางวี

ที่  นบ 52302/2842 ลงวันที่ 21  พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดศูนย์กลางการตติดตามการทำงานของหัวใจ

ที่ศธ 0519.1/4022 ลงวันที่  19 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.ชลประทาน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  25 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 11 รายการ

ที่ ศธ 0522.01/ว 5084 ลงวันที่  18 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ 25 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเจื่อนกั้นน้ำ คสล. ริมคลองลำรี

ที่  นบ 0417.2/3266 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อำเภอบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  25 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ขายทอดตลาดเพลทเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว

ที่ ศธ 0522.01/ว 5038 ลงวันที่  14 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  25 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายเสียง จำนวน 11 รายการ

ที่  นบ 51021/8217 ลงวันที่  20 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ ม.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา