คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

6

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายนำ้พร้อมบ่อพัก

ที่ นบ 71102/ว 1099 ลงวันที่  29 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.คลองขวาง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   6 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

6

2014

การขายทอดตลาดกล้องถ่ายฟิล์มชำรุด จำนวน 1 ตัว

ที่ ศธ 0522.01/ว 4802 ลงวันที่  27 ต.ค.  2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  6 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

6

2014

สอบราคาซื้อเสื้อกิฬาสี

ที่ วธ 0805/2000 ลงวันที่ 17 ต.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง วิทยาลัยนาฏศิลป ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 6 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

6

2014

สอบราคาจัดซื้อชุดกิฬา รองเท้า พร้อมถุงเท้า จำนวน 3

ที่ นบ 52005/5766 ลงวันที่  31 ต.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 6 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

6

2014

สอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

ที่ นบ 52005/5648 ลงวันที่  28 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  6 ต.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

6

2014

สอบราคาซื้อยาOlanzapine 10 gmและยา Olanzapine 5

ที่ สธ 0807.9/;5263 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง รพ.ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  6 ต.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

6

2014

สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ที่ สพม 0303.07/2473 ลงวันที่  29 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 6 พ..ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

6

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตหมวกทรงอ่อน(พลทหาร) สีต่างๆ จำนวน 3

ที่ กห 0445/1011 ลงวันที่ 30ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  6 ต.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

5

2014

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ที่ นบ 52005/5774 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 5 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

5

2014

ประมูลจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างยามรักษาการความปลอดภัยสถานที่ราชการ เทศบาลนนทบุรี จำนวน

ที่ นบ 52005/5777 ลงวันที่  31 ต.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 5 ต.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา