คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

5

2014

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ที่ นบ 52005/5774 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 5 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

5

2014

ประมูลจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างยามรักษาการความปลอดภัยสถานที่ราชการ เทศบาลนนทบุรี จำนวน

ที่ นบ 52005/5777 ลงวันที่  31 ต.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 5 ต.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

5

2014

ประกววดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างรถรับ-ส่งคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน

ที่ศธ 0522.01/ว4846 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 5 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

5

2014

ประมูลจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก(2-5 ปี)และ รร.ในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน ม.7

ที่ นบ 53102/2598 ลงวันที่  29 ต.ค.. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  5 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

5

2014

ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบเตาเผา ณ ศุนยืกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ

ที่ นบ 51021/7422 ลงวันที่  29 ต.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  5 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา