คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

17

2014

ประกวดราดาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเครื่องสนาม(งดจัดหาซองปืนพกและหมวกสนาม) จำนวน 2,990 ชุด

ที่ กห 0445/1124 ลงวันที่  11 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  17 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

ประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องพิมพ์ 4 สี จำนวน

ที่ ศธ 0522.01/ว4985 ลงวันที่  10 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 17 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

ประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้ดซื้อระบบตัดต่อรายการวิทยุโมรทัศน์และวทยุกระจายเสียง จำนวน 1 ระบบ

ที่ ศธ 0522.01/ว4987 ลงวันที่  11 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  17 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

สอบราคาจัดจ้างแสดงดนตรี งานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2557

ที่ นบ 52005/5987 ลงวันที่ 11 พ.ย.. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  17 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

สอบราคาจัดจ้างแสดงศิลปะชกมวยไทย จำนวน 60 คู่ งานสมโภชศาลหลักเมือง

ที่ นบ 52005/5988 ลงวันที่ 11 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  17 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจจ้างเหมาก่อสร้างสนามกิฬาต้านยาเสพติด บริเวณ รร.เจริญรัฐอุปถัมภ์ ม.7

ที่  นบ 73502/ว 1059 ลงวันที่ 11 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.ลำโพ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   17 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

สอบราคาซื้อยาQuetiapine 200 mg ยา Quetapine

ที่  ศ ะ 0807.9/ ว 5501 ลงวันที่ 10 พ..ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  17 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

13

2014

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ที่ ศธ 0522.01/ว4972 ลงวันที่  7 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  13 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

13

2014

ประกวดราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างตัคเย็บเครื่องแบบฝึก(ผ้าลายก้างปลาสีกากี) จำนวน 3 รายการ

ที่ กห 0445/1114 ลงวันที่  7 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  13 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา