คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

12

2015

สอบราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราขการ ระดับ 7-8 ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.หลักชชัย

ที่ ประกาศ อ.ลาดบัวหลวง ลงวันที่  6 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ต.หลักชัย ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  12 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

8

2015

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดช่องลมและบริเวณใกล้เคียง ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่ นบ 0022.3/18 ลงวันที่ 7 มกราคม 2558 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดช่องลมและบริเวณใกล้เคียง ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มกราคม

7

2015

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ

ที่ ศธ 0522.01/ว 5628 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ7 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

7

2015

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2557 จำนวน 15 รายการ

ที่ ศธ 0522.01/ว 5622 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ7 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

7

2015

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มโครงเหล็กบริเวณถนนเทศบาล 2

ที่ นบ 52602/827 ลงวันที่ 29 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  7 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

30

2014

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โดรงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.นบ. ประจำปี 2558

ที่นบ 52002/6805 ลงวันที่  24 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  30 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

30

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางคูรัด ม.4

ที่  นบ 73102/2154 ลงวันที่  23 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต. บางคูรัด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 30 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

30

2014

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ

ที่ สธ 0405.14/7945 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  30 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา