คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

15

2014

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ(แม่น้ำลัดเกร็ด)บริเวณวัดฉิมพลี(เพิ่มเติม) ม.1 ต.เกราะเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่  นบ 0022.3/ว 1501 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.โยธาและผังเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

12

2014

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในพื้นที่ขุนศรี

ราคากลางโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยทำการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในพื้นที่ขุนศรี, ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

11

2014

ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางกอกน้อย วัดปรางค์หลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่

ที่  นบ 0022.3/1523  ลงวันที่  11 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางกอกน้อย      วัดปรางค์หลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  11 ธ.ค 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรรอนิกส์ เลขที่ สทล.11./E/31/2558

ที่  คค 0626/พ.2/809 ลงวันที่  2 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สน.ทางหลวงที่ 11 กทม. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา [wpdm_file id=301

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สทล.11/E/32/2558

ที่  คค 0626/พ.2/810 ลงวันที่  2 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สน.ทางหลวงที่ 11 กทม. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา [wpdm_file id=301

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สทล.11 /E/39/2558

ที่  คค 0626/พ.2/841 ลงวันที่  2 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สน.ทางหลวงที่ 11 กทม. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา [wpdm_file id=301

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สทล.11/E/40/2558

ที่  คค 0626/พ.2/842 ลงวันที่  2 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สน.ทางหลวงที่ 11 กทม. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา [wpdm_file id=301

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลจที่ สทล.11/E/41/2558

ที่  คค 0626/พ.2/843 ลงวันที่  2 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สน.ทางหลวงที่ 11 กทม. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สทล.11/E/42/2558

ที่  คค 0626/พ.2/844 ลงวันที่  2 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สน.ทางหลวงที่ 11 กทม. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

9

2014

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า

ที่  นบ 52902/2500 ลงวันที่  3 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลไทรม้า ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา