คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

12

2014

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน

ที่ คค 0626/พ.2/2347  ลงวันที่  5 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนงบำรุงทางนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  12 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน

ที่ คค 0626.6/พ.2/2353 ลงวันที่  5 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.บำรุงทางนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  ขายทอดตลาต วันที่ประกาศ  12 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน

ที่ คค 0626/พ.2/2360 ลงวันที่   6 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.บำรุงทางนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ประกวดราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ นบ 74302/ว80 ลงวันที่3 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.อ้อมเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ นบ (E) 1/2558

ที่ คค 0626.6/พ.1/2350 ลงวันที่  5 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.บำรุงทางนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 12 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ประมูลจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก ถ.รัตนาธิเบศร์ถึงหน้าหมู่บ้านเพชรดา ม.4 ต.บางรักน้อย

ที่  นบ 51021/7576 ลงวันที่  4 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงงการก่อสร้างถนน คสล. และ ระบบระบายน้ำ

ที่ นบ 51021/7566 ลงวันที่  4 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

12

2014

ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference;TOR)

ที่ นบ 0417.2/3091 ลงวันที่   10 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อำเภอบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัางบริาัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3

ที่ นบ 520055858/ ลงวันที่ 3 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 7 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

ประมูลจ้างดัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารของเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง

ที่ นบ 52005/5856 ลงวันที่  3 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 7 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา