คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างแบบ สปช.2/28(4ชั้น)/ทางเดินระหว่างอาคารเรียน/โรงอาหาร/ส้วม 604/45 ประจำปีงบประมาณ

ที่  สธ 04077.049/472 ลงวันที่  4 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  ร.ร.วัดเชิงเลน อ.ปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 15 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

การขายทอดตลาดกล้องถ่ายฟิมชำรุด จำนวน 1 ตัว

ที่ ศธ 0522.01/ว 5275 ลงวันที่  28 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ 15 ธ.ค.. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาซื้อวัสดุสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จำนวน 25 รายการ

ที่  ศธ 0619.1/2293 ลงวันที่  6 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาค่าอาหารจัดซื้อกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

ที่  นบ 52002/6476 ลงวันที่  4 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

เชิญชววนจ้างนิติบุคคลควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดจ้างนิติบุคคลเป็นผู้ควบคุมงานการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 4 ถึงวัดสนามเหนือ

ที่  นบ 52203/9458 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้างเทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี  คัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด วันที่ประกาศ 15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ประกวดราคาเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์จำนวน 2 รายการ

ที่  สธ 0807.3/6028 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาซื้อยา insulin giargine inj disposable

ที่ สธ 0405.36/ ลงวันที่  1 T.8.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 T.8. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28ปร้บปรุง(3ชั้น)(15

ที่ ศธ  04087.035/354 ลงวันที่  3 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รร.ประสานสามัคคีวิทยา ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเปลสนาม จำนวน 1 รายการ

ที่ กห 0445/ 1227 ลงวันที่  3ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อผ้าพลาสติกกันฝน(สีกากีแกมเขียว)( 1 ม้วนความยาว 100

ที่ กห 0445/1243  ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา