คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

30

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางคูรัด ม.4

ที่  นบ 73102/2154 ลงวันที่  23 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต. บางคูรัด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 30 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

30

2014

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ

ที่ สธ 0405.14/7945 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  30 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

30

2014

แก้ไขประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สทล.11/E/45/2557

ที่ คค 0626/พ.2/987 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สน.ทางหลวงที่ 11 กทม. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  30 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

30

2014

แก้ไขประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลจที่ สทล.11/E/46/2558 ลว.ที่

ที่ คค 0626/พ.2/988 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สน.ทางหลวงที่ 11 กทม. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  30 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

30

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกสี่ อ.และบริเวณแยกวัดสำโรง จำนวน

ที่ นบ 52302/3214 ลงวันที่  24 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  30 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

29

2014

ขอบเขตของงาน ( TOR) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดบ่อน้ำเสียขนาดเล็กในสถานศึกษาและศาสนสถานพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

ที่  นบ 0033.5 /3676  ลงวันที่ 29 ธ.ค.  2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ประกวดราคา วันที่ประกาศ 29 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

29

2014

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนง.ประกันสังคม จ.นบ.และ สาขาบางบัวทอง

ที่  นบ 0030.1/ว028 ลงวันที่17 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.ประกันสังคม นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 29 ธ..ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

29

2014

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (แม่น้ำลัดเกร็ด) บริเวณวัดฉิมพลี (เพิ่มเติม) หมู่ที่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (แม่น้ำลัดเกร็ด) บริเวณวัดฉิมพลี (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ธันวาคม

29

2014

ประกวดราคาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยทำการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในพื้นที่ตำบลขุนศรี, ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย

ประกวดราคาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยทำการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในพื้นที่ตำบลขุนศรี, ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ราสยละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้