คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

15

2014

เชิญชววนจ้างนิติบุคคลควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดจ้างนิติบุคคลเป็นผู้ควบคุมงานการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 4 ถึงวัดสนามเหนือ

ที่  นบ 52203/9458 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้างเทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี  คัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด วันที่ประกาศ 15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ประกวดราคาเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์จำนวน 2 รายการ

ที่  สธ 0807.3/6028 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาซื้อยา insulin giargine inj disposable

ที่ สธ 0405.36/ ลงวันที่  1 T.8.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 T.8. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28ปร้บปรุง(3ชั้น)(15

ที่ ศธ  04087.035/354 ลงวันที่  3 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รร.ประสานสามัคคีวิทยา ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเปลสนาม จำนวน 1 รายการ

ที่ กห 0445/ 1227 ลงวันที่  3ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อผ้าพลาสติกกันฝน(สีกากีแกมเขียว)( 1 ม้วนความยาว 100

ที่ กห 0445/1243  ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ(แม่น้ำลัดเกร็ด)บริเวณวัดฉิมพลี(เพิ่มเติม) ม.1 ต.เกราะเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่  นบ 0022.3/ว 1501 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.โยธาและผังเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

12

2014

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในพื้นที่ขุนศรี

ราคากลางโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยทำการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในพื้นที่ขุนศรี, ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

11

2014

ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางกอกน้อย วัดปรางค์หลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่

ที่  นบ 0022.3/1523  ลงวันที่  11 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางกอกน้อย      วัดปรางค์หลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  11 ธ.ค 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรรอนิกส์ เลขที่ สทล.11./E/31/2558

ที่  คค 0626/พ.2/809 ลงวันที่  2 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สน.ทางหลวงที่ 11 กทม. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา [wpdm_file id=301