คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

19

2014

สอบราคาจ้างเหมาทำตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆ สำหรับแจกเป็นของขวัญให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล ปี ที่ 1-2

ที่  นบ 51021/8741 ลงวันที่  9 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 19 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

19

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และ ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย (ระหว่างวันที่

ที่  ศธ 0522.01/ว 5396 ลงวันที่  11 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  19 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

19

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดคลองส่วย บริเวณถนนศรีสมาน

ที่  นบ 52203/ 9728  ลงวันที่  11 ธ..ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครปากเกร็ก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  19 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

19

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ นบ(E) 11/2558

ที่  คค 0626.6/พ.1/2658 ลงวันที่  9 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.บำรุงทางนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 19 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

19

2014

สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น โครงการฝีกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน

ที่  นบ 52002/6539 ลงวันที่  11 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  19 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

19

2014

สอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็ก โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลจำนวน 50.000 ชิ้น

ที่ นบ 52002/6537 ลงวันที่ 11 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 19 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

19

2014

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในพื้นที่ตำบลขุนศรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ธันวาคม

17

2014

ประกวดราคาโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดช่องลมและบริเวณใล้เคียง ต.บ้างใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ประกวดราคาโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดช่องลมและบริเวณใล้เคียง ต.บ้างใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างอาคารสำนักพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0016/ว3352 ลงวันที่  9 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.พาณิชย์ จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 15 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาจ้างโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ปี 2557 โครงการขุดลอกคลองเจ็ก

ที่ นบ 0021/ว.1811 ลงวันที่ 12 ธ.ค 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.ปภ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 15 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา