คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

14

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณคลองวัดสิงห์

ที่ นบ 52203/205 ลงวันที่  12 ม.ค. 57 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  14 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

14

2015

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมหลังคาโครง้หล็ก บริเวณลานกิฬาต้านยาเสพติด ซอยศิริชัย 1/30

ที่ นบ 52002/157 ลงวันที่  13 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทสบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 14 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

14

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2558

ที่  นบ 52403/039 ลงวันที่  9 ม.ค. 58 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  14 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

13

2015

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการห้องสมุดเแลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5

ที่ นบ 0022.3/50 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการห้องสมุดเแลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษา 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มกราคม

12

2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เดรื่องดนตรี จำนวน 13 รายการ

ที่  ศธ  04233.08/9 ลงวันที่  6 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ร.ร. ปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  12 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

12

2015

ยกเลิกสอบราคาจ้าง

ที่  ศธ  04233.08/26 ลงวันที่  7 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  ร.ร. ปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี  ยกเลิกสอบราคา วันที่ประกาศ  12 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

12

2015

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ที่  นบ 52302/ว 31 ลงวันที่  8 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

12

2015

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดปอดเทียมชนิด Membrane

ที่  สธ 0314/42 ลงวันที่  8 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สถาบันโรคทรวงอก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

12

2015

สอบราคาซื้อเครื่องปั่น (ครั้งที่ 2)

ที่ สธ 0405.14/37 ลงวันที่  5 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  12 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

12

2015

สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 ระยะเวลาจ้าง จำนวน 12

ที่ นบ 52002/60 ลงวันที่  8 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  12 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา