คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

17

2014

ประกวดราคาโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดช่องลมและบริเวณใล้เคียง ต.บ้างใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ประกวดราคาโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดช่องลมและบริเวณใล้เคียง ต.บ้างใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างอาคารสำนักพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0016/ว3352 ลงวันที่  9 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.พาณิชย์ จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 15 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาจ้างโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ปี 2557 โครงการขุดลอกคลองเจ็ก

ที่ นบ 0021/ว.1811 ลงวันที่ 12 ธ.ค 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.ปภ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 15 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาจ้างเหมาโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแลังและอุทกภัยปี 2557 โครงการขุดลอกคลองบ้านแหลมกลาง ต.คลองพระอุดม

ที่ นบ 0021/ว 1790 ลงวันที่  9 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.ปภ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองไทร-บ้านวัดเตย(นบ 2051) ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด

ที่  นบ 51021/8642 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้างอบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกั้นน้ำพระอุดม-บางบัวทอง(นบ 2021)

ที่ นบ 51021/8652 ลงวันที่ 4ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเคอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11

ที่  นบ 51021/8679 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองไทร-บ้านวัดเตย (นบ.5021) ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด

ที่ นบ 51021/8639 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียง จำนวน 11 รายการ

ที่  นบ 51021/8682 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยิน จากงบค่าเสื่อมฯปีงบประมาณ 2557

ที่ สบ 0032.301/ว 2150 ลงวันที่  1 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.แก่งคอย ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา