คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

21

2014

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง

ที่  ศธ 0519.101.4/3968 ลงวันที่  18 พ.ย.  2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.ชลประทาน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

21

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปริษัทรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นบ. ม.2,8

ที่  นบ 51021/8045 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

21

2014

สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง

ที่ นบ 52005/6167 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  21 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

21

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธรณูปโภค ภายในสถานที่อาคาร อบจ.นบ. แห่งที่

ที่  นบ 51021/8087ลงวันที่  189พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

21

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ กห 0445/1191 ลงวันที่  18 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

21

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ กห 0445/1200 ลงวันที่  18 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

21

2014

สอบราคาจ้างแข่งขันจัดการชกมวยไทย พร้อมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 8 คู่

ที่  นบ 52005/6151 ลงวันที่  18 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 21 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

21

2014

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลปกิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพ โครงการบ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว,รามคำแหง ระยะที่ 1(ส่วนที่ 2)และระยะที่

ที่ พม 5108/ปม/10351 ลงวันที่  17 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   การเคหะแห่งชาติ ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  21 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

21

2014

ประกวดราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 0626/พ.2/764 ลงวันที่ 18 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สน.ทางหลวงที่ 11(กทม.) ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

21

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 0626/พ.2/765 ลงวันที่ 18 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สน.ทางหลวงที่ 11(กทม.) ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา