คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

21

2015

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวนว 20 รายการ

ที่  สธ 0807.9/128  ลงวันที่  13 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี(งานตรุษจีน) ประจำปี 2558

ที่ นบ 52002/205 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดกิจกรรมการจัดงานตรุษจีนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558

ที่นบ 52002/203 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

สอบราคาจ้างงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พล้งงานวิสากิจชุมชน(OTOP) จำนวน 2 รายการ ในพื้นที่รับผิดชอบของ

ที่  นบ 0015/ 40 ลงวันที่  20 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.พลังงานจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

สอบราคาซื้อโคมไฟตามโครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทั้งตำบล

ที่ นบ 53402/0061 ลงวันที่  20 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลบางศรีทอง ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

20

2015

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยดลื่นเสียงดวามถี่สูง ชนิดยี 2 หัวตรวจ

ที่  สบ 0032.301/ว 0051 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ. แก่งคอย ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  20 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

19

2015

สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน “THE BEST OF NONTHABURI

ที่ นบ 0012/32 ลงวันที่  16 ม.ค. 58 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  19 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

16

2015

ยกเลิกการสอบราคาก่อสร้างทางเดิน คสล.ยกระดับช่วงซอยกำนันคล้อง-บ้านลุงสนิด ม.5 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด

ที่  นบ 51021/ 85 ลงวันที่  8 ม..ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  16 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

16

2015

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference

ที่ นบ 0318 /100  ลงวันที่  14 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อำเภอบางใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี ประกวดราคาส่งร่าง TOR วันที่ประกาศ  16 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 53602/50 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองพิมลราช ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา