คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

22

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ บน.ผE) 7/2558

ที่ นคค 0626.6/พ.1/2648 ลงวันที่  9  ะ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.บำรุงทาง นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  22 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

22

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กท./E/6/2558

ที่ คค 0626.2.(พ)/5.1/3996 ลงวันที่  8 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง แขวงการทาง กทม. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  22 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

22

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถมดิน บริเวณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ยุบรวม รร.วัดใหญ่สว่างอารมย์และโรงเรียนวัดสิงห์ทอง

ที่ นบ 51021/3340 ลงวันที่  11 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  22 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

19

2014

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางกอกน้อย วัดปรางค์หลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางกอกน้อย วัดปรางค์หลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ธันวาคม

19

2014

สอบราคาจัดซื้อของเล่นชุดเสริมทักษะ จำนวน 720 ชุด สำหรับแจกเป็นของขวัญในงานวัเด็กแห่งชาติ

ที่ นบ 51021/8876 ลงวันที่  11 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  19 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

19

2014

ประกวดราคาจ้างด้วดระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการถมดินบริเวณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ยุบรวม รร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์ และ รร.วัดสิงห์ทอง

ที่  นบ 51021/8843 ลงวันที่  11 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  19 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

19

2014

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สนง.เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

ที่  สธ. 0203.07/ว 1624 ลงวันที่ 4 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  19 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

19

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ นบ(E)6/2558

ที่  คค 0626.6/พ.1/951 ลงวันที่  9ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.บำรุงทางนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ19 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

19

2014

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สทล.11/E/52/2558

ที่  คค 0626/พ.2/951 ลงวันที่  9ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สน.ทางหลวง 11 กทม ชื่อโครงการ วิธี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ ม.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

19

2014

ยอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 30 รายการ

ที่  สธ 0405.14/7614 ลงวันที่  3ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 19 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา