คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

23

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 4 โครงการ

ที่  นบ 52002/6648 ลงวันที่ 16 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 23 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

23

2014

สอบราคาจัดจ้างแสดงดนตรี งานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558

ที่ นบ 52002/6638 ลงวันที่  15 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  23 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

23

2014

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สนง.และสิ่งก่อสร้างของ สนง.เขตพื้นที่การศีกษา นบ.เขต 2

ที่ ศธ 04077-5771/ ลงวันที่  8 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นบ.เขต 2 ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 23 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

23

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเครื่องแบบสนาม(ผ้าสีพราง (ต้านการยับ)) จำนวน 1

ที่ กห 0445/1292 ลงวันที่  11 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 23 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

23

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง จำนวน 1 รายการ

ที่ กห 0445/1282 ลงวันที่  11 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 23 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

23

2014

สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ที่ สธ 0405.14/7562 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 23 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

23

2014

สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ที่ สธ 0405.14/7581 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 23 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

23

2014

สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศายตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ที่ สธ 0405.14/7573 ลงวันที่  2 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 23 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

23

2014

สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 7 ตำแหน่ง

ที่ พม 0303.07/2909 ลงวันที่ 15 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 23 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

23

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ราคาจ้างผลิตเสื้อยืดคอกลม(สีดำ) จำนวน 3 รายการ

ที่ กห 0445/1330 ลงวันที่  15   ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 23 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา