คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เมษายน

2

2019

จ้างก่อสร้างโครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ

ที่  นบ 52203/ 2270    ลงวันที่    22    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   2  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

เมษายน

2

2019

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมด้วยขอบเขตของงาน (TOR) สามารถ Download ที่นี่>>

มีนาคม

26

2019

การจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี

ที่  –       ลงวันที่    25    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   26  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

22

2019

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ที่  นบ 0008/ 160                    ลงวันที่   20    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     22  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

19

2019

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณลำรางหัวสิงห์

ที่  นบ  0518/ 1020      ลงวันที่    7   มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   19  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

15

2019

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพบสุข (ซอยเมน)

ที่  นบ 52203/ 1993       ลงวันที่    12  มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

15

2019

ซื้อระบบเสียงในศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

ที่  นบ 52203/ 1992       ลงวันที่    12  มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

15

2019

จ้างป้ายบอกชื่อซอย จำนวน 50 ป้าย

ที่  นบ 52203/ 2004       ลงวันที่    12    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

13

2019

โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ที่  อย 83302/ ว 132       ลงวันที่    8   มีนาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   13  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2019

ซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะยกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน

ที่  นบ 52203/ 1919     ลงวันที่    7  มีนาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   13  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา