คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เมษายน

30

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/3255       ลงวันที่      27 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      30 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

30

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/3256       ลงวันที่      27 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      30 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

30

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/594       ลงวันที่      27 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      30 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

25

2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ที่   –   ลงวันที่      25 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       25 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

24

2018

ชายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/ว 1296           ลงวันที่        19 เม.ย.2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ    24 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

24

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/3038       ลงวันที่      20 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        24 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

23

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/551       ลงวันที่       19 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬา จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       23 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

20

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 71802/536       ลงวันที่     19 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.บางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        20 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

20

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/2927       ลงวันที่       18 เม.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       20 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา