คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กันยายน

8

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0118/1814       ลงวันที่       6 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      8 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

6

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ศธ 0522.01/ว3517       ลงวันที่    31 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มสธ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

6

2017

ยกเลิกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 73102 /ว1818       ลงวันที่      31 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต. บางคูรัด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        6 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

6

2017

ยกเลิกสอบราคา

ที่   สห 0032.001/ว3345        ลงวันที่     28 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   จว.สิงห์บุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ      6 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

30

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ ศธ 0522.01/ว 3408       ลงวันที่     24 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มสธ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       30 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

30

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 53604.1/ว 1682       ลงวันที่     25 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลเมืองพิมลราช ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       30 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

30

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 53604.1/ว 1682       ลงวันที่     25 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลเมืองพิมลราช ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       30 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

30

2017

สอบราคา

ที่  สธ 0405.14/5818        ลงวันที่      22 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ      30 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

30

2017

สอบราคา

ที่  สธ 0405.14/5843        ลงวันที่      22 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ      30 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[