คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มิถุนายน

27

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  –      ลงวันที่       22 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.หลักชัย จว.อย. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      27 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

27

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/4983       ลงวันที่      21 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      27 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

27

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71802/779       ลงวันที่       19 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      27 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

15

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0118/1581       ลงวันที่      12 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       15 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

15

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0618/1581       ลงวันที่      13 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       15 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

4

2018

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 64 รายการ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 64 รายการ ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มิถุนายน

1

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่            ลงวันที่        1 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        1 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

1

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่            ลงวันที่        1 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        1 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

1

2018

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เหลือจ่าย)

ที่                                          ลงวันที่    31 พ.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      

พฤษภาคม

31

2018

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เหลือจ่าย)

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ       31 พ.ค. 2561 >สิ่งที่ส่งมาด้วย<<