คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มิถุนายน

16

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71902/617       ลงวันที่     14 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.บางรักพัฒนา ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        16 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

16

2017

สอบราคา

ที่ นบ 52004/3268        ลงวันที่     14 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครนนทบรึ ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ    16 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

16

2017

ยกเลิกประกาศสอบราคา

ที่  นบ 51004/4935        ลงวันที่     13 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ       16 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

16

2017

ขายทอดตลาด

ที่  อย0017.3/ว 33          ลงวันที่      14 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนจ.อย. ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      16 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

16

2017

ประมูลจ้างดง้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 53002/818       ลงวันที่      13 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลตำบลศาลากลาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        16 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

14

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 71202/574       ลงวันที่       13 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.ไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       14 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

มิถุนายน

14

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52302/1678    ลงวันที่      8 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       14 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

มิถุนายน

14

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/5390       ลงวันที่       12 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       14 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

มิถุนายน

14

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52103/1489       ลงวันที่       13 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       14 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

14

2017

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/ว 2051            ลงวันที่       8 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    8 มิ.ย. 2560 ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ        14 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  ……………………………………………………………