คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ตุลาคม

4

2017

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/ว 3883            ลงวันที่         28 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      4 ต.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ตุลาคม

4

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/1159       ลงวันที่      27 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       4  ต.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

29

2017

ขายทอดตลาด

ที่  ทส 1410.5/12            ลงวันที่      19 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อุตสาหกรรม ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ        29 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

29

2017

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

ที่   ชน 0032/ว 3786        ลงวันที่    20 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    จังหวัดชัยนาท ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ      29 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

28

2017

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ ศธ 0522.01/ว3717/ว3714       ลงวันที่       18 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   มสธ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      28 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

26

2017

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ประกาศจังหวัดนนทบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นบ.5027  ความกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 0.675 พร้อมไหล่ทางและท้อระบายน้ำบ่อพักรางวี ต.หนองเพลาหงาย  อ. ไทรน้อย  จ. นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาทาง (e-bidding) 

กันยายน

25

2017

ยกเลิกประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 06074/(พ)/5.1/2567       ลงวันที่     18 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงการทางกรุงเทพ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     25 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

22

2017

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0417.2/2625       ลงวันที่      19 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อำเภอบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       22 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

14

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่   นบ 73102/ว 1859       ลงวันที่      11 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต. บางคูรัด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      14 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา