คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

15

2017

สอบราคา

ที่   สธ 0405.14/1680        ลงวันที่       6 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     15 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

15

2017

สอบราคา

ที่   อย 0032.301/ว 5014       ลงวันที่       8 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    จังหวัด อย. รพ.อุทัย ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     15 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

15

2017

สอบราคา

ที่   ศธ 0619.1/402        ลงวันที่       8 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    วิทยาลัยเทคนิด สค. ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     15 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

15

2017

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/ว 903          ลงวันที่        9 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      15 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

15

2017

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/ว 883           ลงวันที่        9 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      15 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

15

2017

สอบราคา

ที่   ศธ 0619.1/418       ลงวันที่      10 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วิทยาลัยเทคนิค สค. ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     15 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

15

2017

สอบราคา

ที่   นบ 0012/ว72        ลงวันที่       27 ก.พ. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.ขนส่งจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     15 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

15

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71102/ว 216     ลงวันที่         13 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.คลองขวาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        15 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

15

2017

ประกวดราตาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06074/(พ)/5.1/717       ลงวันที่         10 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   แขวงทางหลวง กทม. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        15 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

15

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52802/0677       ลงวันที่         10 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลตำบลปลายบาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        15 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา