คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤษภาคม

15

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 51004/4040      ลงวันที่       9 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      15 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤษภาคม

15

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 51004/4057       ลงวันที่       9 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      15 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤษภาคม

15

2017

สอบราคา

ที่   นบ 52206.1/220        ลงวันที่     8 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     15 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

15

2017

สอบราตา

ที่   นบ 52203/4164        ลงวันที่     9 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     15 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

15

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่   นบ 52203/8115       ลงวันที่      8 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      15 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

15

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่   นบ 52203/8110       ลงวันที่      9 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      15 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

15

2017

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่   นบ 0033(1)/1017       ลงวันที่      9 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.อุตสาหกรรม จว.นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      15 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

15

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 53302/0573       ลงวันที่     5 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลบางม่วง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        15 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

9

2017

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0518/1867       ลงวันที่      8 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อำเภอปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        9 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา