คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

27

2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในชื่องาน นนทบุรีนำของดีสู่ 4 ภูมิภาค

นบ 0016/630 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในชื่องาน นนทบุรีนำของดีสู่ 4 ภูมิภาค ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม

27

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0004/426       ลงวันที่      27 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       27 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

27

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0004/425       ลงวันที่      27 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       27 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

27

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0004/427       ลงวันที่      27 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       27 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

26

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/400      ลงวันที่      22 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      26 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

มีนาคม

26

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  260361       ลงวันที่      26 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     รพ.ชลประทาน จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      26 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

มีนาคม

26

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/408       ลงวันที่      23 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      26 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

มีนาคม

26

2018

ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/410       ลงวันที่      23 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      26 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

23

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/401       ลงวันที่    22 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนจ.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       23 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

21

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0218/0821       ลงวันที่      21 มี.ค.2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       21 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา