คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เมษายน

10

2017

ประมูลซี้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 72602/ว109       ลงวันที่    4 เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.ละหาร ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      10 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

5

2017

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์

ที่  นบ 73702/279      ลงวันที่      31 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบต.บางไผ่ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         5 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

5

2017

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0019.4/276       ลงวันที่     29 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.พช..นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         5 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

5

2017

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0019.4/283       ลงวันที่     31 มี.ค. . 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.พช..นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         5 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

5

2017

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0019.4/289       ลงวันที่       4 เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.พช..นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         5 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

4

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/3076       ลงวันที่     30 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       4 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

4

2017

สอบราคา

ที่   นบ 52004/2033        ลงวันที่       3 เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ     4 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[