คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

สิงหาคม

23

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ74001/758       ลงวันที่      21 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบต.มหาสวัสดิ์ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       23 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

23

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ศธ 0522.01/ว 3288       ลงวันที่     18 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   มสธ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       23 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

23

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06074/(พ)/5.1/2274      ลงวันที่      17 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  แขวงทางหลวง กทม. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       23 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

23

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/7507       ลงวันที่      21 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       23 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

23

2017

สอบราคา

ที่   นบ 52203/7513        ลงวันที่      21 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เมศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ    23 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

23

2017

สอบราคา

ที่   นบ 52203/7522        ลงวันที่      21 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เมศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ    23 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

22

2017

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นบ.5027

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นบ.5027 ความกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 0.675 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางและท่อระบายน้ำบ่อพักรางวี ต.หนองเพรางาน อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

สิงหาคม

22

2017

สอบราคา

ที่   ศย 301.007/1393        ลงวันที่      17 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  ศาลจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ   22 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

22

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/7398       ลงวันที่      17 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       22 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

22

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/6626       ลงวันที่      18 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบจ.นนทบุรึ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       22 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา