คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

สิงหาคม

13

2019

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี กิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ

ที่  นบ 0004/ 1382      ลงวันที่    7  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    13  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

13

2019

โครงการตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี กิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ

ที่  นบ 0004/ 1388      ลงวันที่    7  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    13  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

สิงหาคม

9

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการจัดทำสมุดภาพของสวยของงามนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการจัดทำสมุดภาพของสวยของงามนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

สิงหาคม

6

2019

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ

ที่  นบ 52203/ 5958       ลงวันที่    5  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    6  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

5

2019

ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ

ที่ อว 0602.01/ ว 2538                  ลงวันที่    26   กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     5  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

2

2019

โครงการก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่  นบ 52203/ 5806       ลงวันที่   30    กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

2

2019

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่)

ที่  นบ 52203/ 5805      ลงวันที่    30   กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

สิงหาคม

1

2019

โครงการก่อสร้างแพ บริเวณวัดบางพัง

ที่  นบ 52203 / 5620              ลงวันที่   24  กรกฎาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

สิงหาคม

1

2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบางกร่าง (หลังใหม่)

ที่  นบ 71502/ 1794                ลงวันที่    25   กรกฎาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา