คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

3

2021

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างขุดคลองบางสร้อยทอง ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลองบางสร้อยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือเทศบาลนครนนทบุรี ที่ นบ 52004/1732 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างขุดคลองบางสร้อยทอง ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลองบางสร้อยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

3

2021

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างขุดคลองบางธรณี ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลองบางธรณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือเทศบาลนครนนทบุรี ที่ นบ 52004/1733 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างขุดคลองบางธรณี ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลองบางธรณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

3

2021

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างขุดคลองบางกระสอ ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงคลองบางกระสอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือเทศบาลนครนนทบุรี ที่ นบ 52004/1734 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างขุดคลองบางกระสอ ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงคลองบางกระสอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

3

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังไม่ให้เกิดความเสียหายกับถนน รหัสถนนหลวงท้องถิ่น นบ.ถ.14-009 สายเลียบคลองดต้ะนุ้ย

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ที่ นบ 71002/0267 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังไม่ให้เกิดความเสียหายกับถนน รหัสถนนหลวงท้องถิ่น นบ.ถ.14-009 สายเลียบคลองดต้ะนุ้ย หมู่ที่ 2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

1

2021

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ – สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๑๐ ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 1.แบบ 2.ราคากลาง 3.ร่างประกาศ 4.ร่างเอกสาร  

กุมภาพันธ์

25

2021

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ – สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๑๐ ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  

กุมภาพันธ์

24

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองท่าทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือเทศบาลนครนนทบุรี ที่ นบ 52004/1448 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองท่าทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

23

2021

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือเทศบาลนครนนทบุรี ที่ นบ 52004/1478 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

23

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ที่ นบ71002/244 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องเผยแพ่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

17

2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องผสมปุ๋ย โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน

หนังสือสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี นบ 0009/683 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องผสมปุ๋ย โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>