คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

30

2019

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร อำเภอปากเกร็ด

ที่  นบ 0518/ 367      ลงวันที่    25    มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มกราคม

28

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 9,144,000.00 บาท หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี   แบบแปลน   ประกาศ e-bidding   ราคากลาง   เอกสารประกวดราคาจ้าง

มกราคม

25

2019

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายแยก ทช.นบ.๓๐๑๕

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายแยก ทช.นบ.๓๐๑๕ – แยก ทช.นบ.๕๐๒๔ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) หน่วยดำเนินการ แขวงทางกลวงชนบทนนทบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร แบบแปลน ราคากลาง เอกกระสารประกวดราคาจ้าง ประกาศจังหวัดเรื่องประกวดราคาจ้าง

มกราคม

25

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนสาย

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนสาย 346 ปทุมธานี – บางเลน กับถนนสาย 3015 ออกสู่ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 หน่วยดำเนินการ

มกราคม

22

2019

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 9,144,000.00 บาท Download แบบสะพาน ราคากลางสะพาน ร่างประกวดราคา ร่างเอกสาร

มกราคม

22

2019

ประกาศโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นบ0518/252 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่อง ประกาศโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

21

2019

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนสาย ๓๔๖ ปทุมธานี

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนสาย ๓๔๖ ปทุมธานี – บางเลน กับถนนสาย ๓๐๑๕ ออกสู่ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๙ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท   เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบ

มกราคม

18

2019

โครงการงานซ่อมสะพานและโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 9

ที่  คค 06079/ พ.1/ 75       ลงวันที่    11    มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ     งานซ่อมสะพานและโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 9 วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   18  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

18

2019

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม.

ที่  นบ 52203/ 248       ลงวันที่    11    มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ     ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   18  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มกราคม

18

2019

โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ที่  นบ 0004/ 114       ลงวันที่    16    มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ     ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   18  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา