คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ตุลาคม

3

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06079/พ.1/ 2452      ลงวันที่   7 กันยายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ตุลาคม

3

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06079/พ.1/ 2448       ลงวันที่   7 กันยายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    3 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ตุลาคม

3

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06079/ พ.1/ 2442       ลงวันที่    7 กันยายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         3 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ตุลาคม

3

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/ 6111       ลงวันที่        20 กันยายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    3 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

24

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 51004/ 5291      ลงวันที่   20 สิงหาคม 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     24 กันยายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

24

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/ 5329       ลงวันที่  21 สิงหาคม 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    24 กันยายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

24

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06079/พ.1/2440       ลงวันที่    7 กันยายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     24 กันยายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

19

2018

ขายทอดตลาด

ที่  นบ 0015/470           ลงวันที่      14 ก.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.พลังงานจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ       19 ก.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

14

2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง โครงการจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการรถสองแถวสาธารณะ

ลงวันที่ 14  กันยายน 2561 หน่วยดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง : สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการรถสองแถวสาธารณะ วิธี : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ : 14 กันยายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

12

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 06079/พ.1/2430       ลงวันที่       7 ก.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     12 ก.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา