คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

15

2014

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียง จำนวน 11 รายการ

ที่  นบ 51021/8682 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยิน จากงบค่าเสื่อมฯปีงบประมาณ 2557

ที่ สบ 0032.301/ว 2150 ลงวันที่  1 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.แก่งคอย ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครนนมบุรี

ที่  นบ 52002/6478 ลงวันที่  4ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ที่ นบ 52002/6481 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ระยะที่ 2(ครั้งที่ 2)

ที่  นบ 52002/6484 ลงวันที่  4ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงมอเตอร์สูบน้ำ บริเวณมหาวิทยาลัยมหาดไทย

ที่ นบ 52002/6502 ลงวันที่  8 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 200

ที่ นบ 52002/6500 ลงวันที่  8 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 15 ธ..ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างแบบ สปช.2/28(4ชั้น)/ทางเดินระหว่างอาคารเรียน/โรงอาหาร/ส้วม 604/45 ประจำปีงบประมาณ

ที่  สธ 04077.049/472 ลงวันที่  4 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  ร.ร.วัดเชิงเลน อ.ปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 15 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

การขายทอดตลาดกล้องถ่ายฟิมชำรุด จำนวน 1 ตัว

ที่ ศธ 0522.01/ว 5275 ลงวันที่  28 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ 15 ธ.ค.. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

15

2014

สอบราคาซื้อวัสดุสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จำนวน 25 รายการ

ที่  ศธ 0619.1/2293 ลงวันที่  6 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา