คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กุมภาพันธ์

24

2015

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งธงญี่ปุ่นประดับเสาไฟเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เฉลิมพระชนพรรษา 60 พรรษา

ที่  นบ 52002/950 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 24 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

24

2015

สอบราคาจัดซี้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการประดับเมือง จำนวน 9 รายการ

ที่  นบ 52002/943 ลงวันที่  14 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  24 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

23

2015

สอบราคาซื้อวัสดุดำเนินการพัฒนาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง ครั้งที่ 2

ที่  ยธ 0722/1108  ลงวันที่  16 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เรือนจำบางขวาง ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  23 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

23

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาตลาดน้ำไทรน้อย ฝั่งศาลเจ้าพ่อจุ้ย

ที่  นบ 52602/116 ลงวันที่  16 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  16 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

23

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อป้าบบอกชื่อซอยพร้อมเสาและอุปกรณ์ จำนวน 2

ที่  นบ 52002/945 ลงวันที่  19 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  23 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

23

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างในตำบลบางรักน้อย

ที่ นบ 71802/ว221 ลงวันที่  18 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.บางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  23 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

19

2015

สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง

ที่ ศธ 0619.1/309 ลงวันที่  13 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วิทยาลัยสมุทรสาคร ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   19 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

19

2015

สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น โครงการเครือข่ายคุ้มคลองสังคม

ที่ นบ 52002/927 ลงวันที่  18 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  19 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

19

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ (ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร)จำนวน

ที่  นบ 74602/125 ลงวันที่  18 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.บางใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  19 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา