คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

25

2014

สอบราคาซื้อยา (Gabapentin capsule 400 gm)

ที่ สธ 0405.36/7165 ลงวันที่  13 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 25 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

สอบราคาซ้ือเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(infusion pump)

ที่ สบ 0032.301/92135 ลงวันที่  13 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ. หนองแค ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 25 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ที่ นบ 52403/1727 ลงวันที่ 20 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทสบาลเมืองบางศรีเมือง ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 25 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา

ที่ ชน 0032/ว4314 ลงวันที่  14 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง จังหวัดชัยนาท ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 25 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

24

2014

ยกเลิกประกาศประมูลซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นบ. จำนวน 2,000

ที่  นบ 51021/8158 ลงวันที่  19 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 24 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

24

2014

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดมะเดื่อ(นบ.2030) ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง

ที่  นบ 51021/8128 ลงวันที่  19 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 24 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

24

2014

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรคอนนกรีตเสริมเเหล็ก ถนนสายวัดโคนอน-สะพานเฉลิมพระศักคิ์ (นบ.2013) ต.บางสีทอง อ.บางกรวย

ที่  นบ 51021/8192 ลงวันที่  20 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 24 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

24

2014

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแบบอัสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านปลายคลองคูลัด-บ้านลาดตะวัน(นบ.4097) ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ที่  นบ 51021/8185 ลงวันที่  20พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 24 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

24

2014

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบางขุนกอง (นบ.3191) ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย

ที่  นบ 51021/8178 ลงวันที่  20 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 24 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

24

2014

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปลายบาง-บ้านคลองมหาสวัสดิ์(นบ.3027) ต.ศาลากลาง จ.นนทบุรี

ที่  นบ 51021/8171 ลงวันที่  20 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 24 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา