คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

28

2015

สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบท่อพร้อมร่องระบายน้ำ คสล.และซ่อมแซมถนนเสริมลาดยางแอสฟัลท์ หนา 5 ซม.

ที่  นบ 0008/98 ลงวันที่  28 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ   28 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

27

2015

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ที่ นบ 0022.3/118 ลงวันที่  27 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.โยธาและผังเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  ผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ประกาศ 27 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

27

2015

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ที่ นบ 0022.3/112 ลงวันที่  27 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.โยธาและผังเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ผู้ผ่านการตรวจสอบ วันที่ประกาศ   27 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

26

2015

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

ที่  นบ 0006/ว 138 ลงวันที่  23 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.เกษตรและสหกรณ์ จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 26 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

26

2015

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร(ปรับอาากาศ) ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำทัน

ที่ นบ 51021/375 ลงวันที่  16 ม.ต. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  26 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

26

2015

ประกาศรับสมัครคู่รักร่วมกิจกรรม”จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” ประจำปี 2558

ที่ สร 51001.5/ว3 ลงวันที่  5 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบจ.จังหวัดสุรินทร์ ชื่อโครงการ วิธี รับสมัครคู่รัก วันที่ประกาศ  26 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

26

2015

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายเสียง จำนวน 11 รายการ

ที่ นบ 51021/490 ลงวันที่  21 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  26 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

26

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ม.7 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่

ที่  นบ 53102/108 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  26 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

26

2015

สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ปรับอากาศ จำนวน 27 คัน

ที่  นบ 52002/321 ลงวันที่  20 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  26 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

26

2015

สอบราคาจ้างเหมาเรือโดยสารโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จว.นบ. ประจำปี 2558

ที่  นบ 52002/317 ลงวันที่  20 ม..ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนมบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  26 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา