คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กุมภาพันธ์

12

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างลอกท่อระบายน้ำ

ที่  นบ 52203/1089 ลงวันที่  4 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทสบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

12

2015

ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สทล.11/E/1/2558 วันที่

ที่  คค 0626/พ.2/79 ลงวันที่  30 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.ทางหลวงที่ 11 (กทม) ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

12

2015

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ้ือเครื่องกลึงขนาดยันย์ศูนย์เหนือแท่น 125 มม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน

ที่  ศธ 0619.1/615 ลงวันที่  5 ก..พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 ก..พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

12

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยเกษตรพัฒนา 2 ม.6

ที่  นบ 72802/ว 103 ลงวันที่  9 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.คลองพระอุดม ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

12

2015

ขายทอดตลาดทรัพย์ครั้งที่ 2

ที่ กค 0708/ว623 ลงวันที่  3 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.สรรพกร ภาค 4 ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ   12 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

12

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางวี ตสล.

ที่  นบ 52302/437 ลงวันที่  11 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

12

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณวัดสำโรง ม.7ต.บางกรวย

ที่  นบ 52302/432 ลงวันที่  11 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

12

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยนิมิตรา2 ม.4

ที่  นบ 52302/427 ลงวันที่  11 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 12 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

12

2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รร.ในฝัน

ที่  ศธ 04233.11/ว103 ลงวันที่  10 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รร. โพธินิมิตวิทยาคม ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  12 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

12

2015

สอบราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการรแพทย์ จำนวน 12 รายการ

ที่  สธ 0405.14/988 ลงวันที่  5 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  12 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา