คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กุมภาพันธ์

9

2015

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รร.นนทบุรีวิทยาลัย ต.อ้อมเกร็ด จ. นนทบุรึ

ที่  นบ 51021/891 ลงวันที่  2 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  9 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

9

2015

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน ดสล. ยกระดับช่วงซอยกำนันคล้อง-บ้านลุงสนิด ม.5 ต.

ที่  นบ 51021/884 ลงวันที่  2 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  9 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

9

2015

สอบราคาจจัดซื้อครุภัณฑ์กิฬา จำนวน 2 รายการ

ที่  นบ 52002/633 ลงวันที่  4 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 9 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

9

2015

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม รร.นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ที่ นบ 52006/498 ลงวันที่  29 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 9 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

9

2015

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ

ที่  สธ 0807.9/ว 549 ลงวันที่  29 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 9 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

6

2015

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ทปช.105/29 ปรับปรุง

ที่ ศธ 04077.035/039 ลงวันที่  2 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รร.ประสานสามัคคีวิทยา ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  6 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

6

2015

สอบราคาจ้างโครงการรก่อสร้างถนนหินคลุกอัดบดแน่น ซอยปูนปั้นแยก 1 ม.4

ที่  นบ 71202/99 ลงวันที่  6 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.ไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  6 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

6

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกษตรพัฒนา 2 ม.3

ที่  นบ 72702/ว.110 ลงวันที่  5 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.คลองข่อย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  6 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

6

2015

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเกือกม้า ม.2,6และ

ที่  นบ 72502/ว 101 ลงวันที่  3 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 6 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

6

2015

ประกาศจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปร้บปรุง

ที่  ศธ 04077.035/043 ลงวันที่  2 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รร.ประสานสามัคคีวิทยา ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  6 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา