คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

26

2014

สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร รพ.แก่งคอย

ที่  สบ 0032.301/ว 2031 ลงวันที่ 20 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.แก่งคอย ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  26 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

26

2014

ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา(แม่น้ำลัดเกร็ด) บริเวณวัดฉิมพลี(เพิ่มเติม) ม.1 ต.เกาะเกร็ด

ที่นบ 0022.3/1528 ลงวันที่  25 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 26 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

26

2014

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดตรวจสารยาเสพติด กัญชา Methamphetamine

ที่ นบ 0018.4/   ลงวันที่  25 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จว.นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 26 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

26

2014

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลเลเซอร์สมรรถนสูง (BLP) จำนวน 1

ที่  ศธ 0522.01/ว5141 ลงวันที่  20 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 26 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ

ที่ ศธ 0522.01/ว 5083 ลงวันที่  18 พ. ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  25 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ,บ่อพัก,รางวี หมู่บ้านธนากร

ที่  นบ 52302/2419 ลงวันที่  21 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  25 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ดสล. พร้อมระบายน้ำ,บ่อพัก,รางวี,บริเวณ ม.สมชายซอย 1และซอย

ที่ นบ 52302/2833 ลงวันที่  21 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  25 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ,บ่อพัก,รางวี

ที่  นบ 52302/2842 ลงวันที่ 21  พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดศูนย์กลางการตติดตามการทำงานของหัวใจ

ที่ศธ 0519.1/4022 ลงวันที่  19 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.ชลประทาน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  25 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

25

2014

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 11 รายการ

ที่ ศธ 0522.01/ว 5084 ลงวันที่  18 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ 25 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา