คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

12

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงทางเดืนเท้าบางใหญ่ซิตี้ ซอย 9 บริเวณหน้าเทศบาลเสาธงหิน

ที่ นบ 53102/561 ลงวันที่  10 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  12 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

12

2015

สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.คลองกำนันเทียน ม.3 (ครั้งที่ 2)

ที่ นบ 73602/330 ลงวันที่  5 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  12 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

10

2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กิฬา(อุปกรณ์สนามเด็กเส่น) จำนวน 2 รายการ

ที่ นบ 52103/ว618 ลงวันที่  5 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  10 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

10

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนินกส์ โครงปรับปรุงสายลาาดยางสายสุขสว่างดี ซอยบางพลับ 4เป็นถนน คสล.บริเวณถนน

ที่ นบ 53504/ว42 ลงวันที่  3 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลบางพลับ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ10 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

10

2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ที่ สธ 0405.14/1602 ลงวันที่  2 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  10 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

10

2015

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาถมมดิน เพื่อก่อสร้าง สนง.เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง(แห่งใหม่)

ที่  นบ 53302/ว 269 ลงวันที่  5 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  10 กกมี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

9

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอืเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี

ที่  นบ 52302/649 ลงวันที่  6 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

9

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ชุมชนวัดลุ่มคงคาราม(บ้านเลขที่ 80-88

ที่  นบ 52302/633 ลงวันที่  6 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

9

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ,บ่อพัก,รางวี

ที่  นบ 52302/640 ลงวันที่  6 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  9 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา