คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

18

2015

สอบราคาจ้างเหมารกบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้นโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ

ที่  นบ 52002/1413 ลงวันที่  16 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  18 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

18

2015

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สนง. จำนวน 1 รายการ

ที่ นบ 52002/1433 ลงวันที่  17 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  18 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

18

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลฑ์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองประปามหาสวัสดิ์ ม.6 ต. บางแม่นาง

ที่  นบ 51021/2475 ลงวันที่  17 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  18 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

18

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวัดบางอ้อยช้าง ม.2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย

ที่ นบ 51021/2431 ลงวันที่  16 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  18 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

18

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตานราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ที่  นบ 52002/1429 ลงวันที่  17 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  18 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

18

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวัดสนามนอก ม.4 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย

ที่  นบ 51021/2418 ลงวันที่  16 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  18 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

18

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยทานสัมฤทธิ์

ที่ นบ 52002/1427 ลงวันที่  17 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  18 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

18

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 8(ม.เกร็ดแก้วการ์เด้น) ซอยเมน

ที่  นบ 52203/2291 ลงวันที่  16 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  18 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

18

2015

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี(เพิ่มเติม)ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ที่ นบ 0022.3/607 ลงวันที่  17 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุรึ ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  18 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

18

2015

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี(เพิ่มเติม) ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง

ที่ นบ 0022.3/373 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.โยธาและผังเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  18 มึ.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา