คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

16

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อน้ำหมู่บ้านกฤษดานคร ซอย 12

ที่  นบ 52203/1988 ลงวันที่  9 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  16 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2015

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

muj o[ 0022.3/357 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่องประกาศจังหวัดนนทบุรีและเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดนนทบุรี และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มีนาคม

13

2015

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ที่ นบ 52002/1264 ลงวันที่  10 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  13 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2015

สอบราคาจัดซ้ือครุภัณฑ์การกิฬา จำนวน 1 รายการ

ที่  นบ 52002/1246 ลงวันที่  10 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  13 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2015

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ คสล.ซอยทานสัมฤทธิ์ 18/3

ที่ นบ 52002/1244 ลงวันที่  10 มึ.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  13 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.พร้อมทางเดินเท้า และ รั้วราวเหล็กริมคลองทวีวัฒนาจากสะพาน

ที่ นบ 52602/151 ลงวันที่  9 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  13 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านบึงลาดสวาย-คลองหม่มแช่ม ม.4 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย

ที่ นบ 71002/ว503 ลงวันที่  6 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.ขุนศรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  13 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน รร.วัดแคใน ม.5 ต.บางกร่าง

ที่ นบ 51021/2031 ลงวันที่  6 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  13 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดชลอ ม.3ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ที่ นบ 51021/2074 ลงวันที่  6 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  13 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบางคูลัด หมู่ 4ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นบ.

ที่ นบ 51021/2059 ลงวันที่  6 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 13 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา