คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กุมภาพันธ์

25

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองลำรี ม.9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง

ที่  นบ 72302/ว 050 ลงวันที่  23 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.ละหาร ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  25 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

24

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างยกระดับถนนซอยเทศบาล 19

ที่ นบ 52103/454 ลงวันที่  19 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางบบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   24 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

24

2015

ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อาคาร บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 รพ.

ที่ นบ 0032.001.4/968 ลงวันที่  20 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.สธ. นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  24 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

24

2015

ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อาคาร สถานีอนามัยหลังเก่า รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านคลองสิบสอก อ.ไทรน้อย

ที่ นบ 0032.001.4/970 ลงวันที่  20 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.สธ. นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  24 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

24

2015

ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อาคารสถานีอนามัยวัดเพรางามหลังเก่า รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ต.วัดเพรางาย อ.ไทรน้อย

ที่ นบ 0032.001.4/972 ลงวันที่  20 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.สธ.นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ 24 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

24

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถมที่ดิน สำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ รร.อนุบาล ต.ชลอ

ที่  นบ 52302/ ลงวันที่ ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ มี.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

24

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถมดิน สำหรับก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลเมืองบางกรวย

ที่  นบ 52302/512 ลงวันที่  19 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  24 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

24

2015

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งธงญี่ปุ่นประดับเสาไฟเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เฉลิมพระชนพรรษา 60 พรรษา

ที่  นบ 52002/950 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 24 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา