คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

17

2014

สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่ วธ 0805/2115 ลงวันที่  5 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  17 พ..ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคออนกรีต ถนนสายท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ดอนพรหม (นบ.2002) ต.บางงกร่าง อ.เมือง

ที่ นบ 51021/7924 ลงวันที่  13 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  17 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ

ที่ นบ 51021/7959 ลงวันที่  14 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  17 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดำเนินการเดินระบบเตาเผา ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ

ที่ นบ 51021/7888 ลงวันที่  12 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 17 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 0626(พ)/5.1/2873 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  แขวงการทางกรุงเทพ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 17 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตหมวกสนาม/54(สายรัดคางแบบที่ 1) จำนวน 1

ที่ กห 0445/1140 ลงวันที่  13 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 17 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

ประกวดราดาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเครื่องสนาม(งดจัดหาซองปืนพกและหมวกสนาม) จำนวน 2,990 ชุด

ที่ กห 0445/1124 ลงวันที่  11 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  17 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

ประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องพิมพ์ 4 สี จำนวน

ที่ ศธ 0522.01/ว4985 ลงวันที่  10 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 17 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

ประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้ดซื้อระบบตัดต่อรายการวิทยุโมรทัศน์และวทยุกระจายเสียง จำนวน 1 ระบบ

ที่ ศธ 0522.01/ว4987 ลงวันที่  11 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  17 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

สอบราคาจัดจ้างแสดงดนตรี งานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2557

ที่ นบ 52005/5987 ลงวันที่ 11 พ.ย.. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  17 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา