คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

30

2015

ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและป้องกันการเคลื่อนตัวของต้นทางถนนสายเลียบคลองเจ๊ก-สุเหร่าแดง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ที่  นบ 51021/651 ลงวันที่  26 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

30

2015

สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม การจัดงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตอน ” รักษ์โลก

ที่  นบ 51021/692 ลงวันที่  27 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

30

2015

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

ที่  นบ 52006/376 ลงวันที่  22 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

30

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส.และปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนเทศบาล 17

ที่  นบ 51021/250 ลงวันที่  29 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

30

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมตติดตั้ง จำนวน 2 รายการ

ที่  นบ 35102/202 ลงวันที่  26 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

30

2015

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างสะพานข้ามคลองทวีพัฒนา ม. 6 ต.

ที่ นบ 0318/ว209 ลงวันที่  26 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อำเภอบางใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

30

2015

สอบราคาซื้อยาRitonavir caosule 100 mg

ที่ สธ 0405.36/448 ลงวันที่  30 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

29

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นบ.ประจำเดือน ม.ค.

ที่ นบ 52403/113 ลงวันที่  21 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  29 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

29

2015

ยกเลิกการประมูลราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาดารเรียน รร.วัดพิกุลเงิน ม.2 ต.บางม่วง

ที่  นย 51021 /618 ลงวันที่  26 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ยกเลิกประกาศประมูล วันที่ประกาศ 29 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา