คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

12

2018

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ นบ 0004/329       ลงวันที่     7 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      11 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

9

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0004/338       ลงวันที่      8 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      9 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

9

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0004/337       ลงวันที่      8 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      9 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

9

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  –      ลงวันที่        9 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      9 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

8

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานนนทบุรีนำของดีสู่ 4 ภูมิภาค

นบ 0016/434 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  งานนนทบุรีนำของดีสู่ 4 ภูมิภาค ปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้>>

มีนาคม

5

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/292       ลงวันที่        2 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      5 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

5

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/291       ลงวันที่        2 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      5 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

5

2018

ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบปร.4 – ปร.5

มีนาคม

2

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/291       ลงวันที่      28 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         2 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

2

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/272       ลงวันที่      2 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         2 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา