คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

29

2021

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๗,๐๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 1.ร่างประกาศ 2.เอกสารร่างประกาศ 3.ราคากลาง 4.แบบแปลน

มีนาคม

29

2021

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองนาหมอนจากถนน อบจ.หมู่ที่ ๑

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองนาหมอนจากถนน อบจ.หมู่ที่ ๑ ถึงแยกกระทุ่มลาย หมู่ที่ ๘-๙ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๑๓,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   1.ประกาศร่าง 2.เอกสารประกาศร่าง 3.แบบแปลน 4.ราคากลาง

มีนาคม

26

2021

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง วงเงินงบประมาณ ๗,๐๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

มีนาคม

26

2021

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองนาหมอนจากถนน

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองนาหมอนจากถนน อบจ.หมู่ที่ ๑ ถึงแยกกระทุ่มลาย หมู่ที่ ๘-๙ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๓,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)    

มีนาคม

25

2021

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวง

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวง ชนบท นบ.๕๐๒๗ – สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๑๐ ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

มีนาคม

23

2021

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังไม่ให้เกิดความเสียหายกับถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ.14-009 สายเลียบคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ที่ นบ 71002/1594 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรื่อง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังไม่ให้เกิดความเสียหายกับถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ.14-009 สายเลียบคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

23

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปิ่นทองแลนด์ ซอย 2

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ที่ นบ 71002/1597 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรื่องเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปิ่นทองแลนด์ ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านคลองโต๊ะนุ้ยพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายปิ่นทองแลนด์ ซอย 2 เลียบคลองโต๊ะนุ้ยฝั่งตะวันออก พร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม

16

2021

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ที่ นบ 71002/358 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่องเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

15

2021

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.ซอยดวงมณี ช่วงใต้ทางด่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่

หนังสือเทศบาลนครนนทบุรี ที่ นบ 52004/1906 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.ซอยดวงมณี ช่วงใต้ทางด่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) รายละเอียดรามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

5

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ – สายแยกทางหลวงชนบท

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ – สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๑๐ ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 1.ประกาศ 2.เอกสารประกวดราคา 3.แบบ 4.ราคากลาง