คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กันยายน

12

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 06079/พ.1/2432       ลงวันที่       7 ก.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     12 ก.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

12

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 06079/พ.1/2436       ลงวันที่       7 ก.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     12 ก.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

12

2018

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารศาลากลาง และบริเวณรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารศาลากลาง และบริเวณรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กันยายน

6

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06079/พ.1/2194      ลงวันที่   31 ส.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         6 ก.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

กันยายน

6

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06079/พ.1/2210      ลงวันที่   31 ส.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         6 ก.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

กันยายน

6

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/6986     ลงวันที่    3 ก.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         6 ก.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

กันยายน

6

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/6969      ลงวันที่    3 ก.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         6 ก.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

กันยายน

6

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71802/1057       ลงวันที่    31 ส.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.บางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         6 ก.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

4

2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลงวันที่ 4  กันยายน 2561 หน่วยดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง : สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนา และสื่อสารภาพลักษณ์ตราการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิธี : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ : 4 กันยายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา