คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

15

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ  52203/156       ลงวันที่      10 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      15 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มกราคม

12

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0033(1)/63       ลงวันที่      9 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อุตสากรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        12 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

10

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0618/0059      ลงวันที่     9 ม..ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        10 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

10

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0518/0059      ลงวันที่      9 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    รพ.ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        10 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

10

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ สธ 0807..12/ว 9601       ลงวันที่      29 ธ.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    รพ.ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        10 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มกราคม

8

2018

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ที่         ลงวันที่        8 ม.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       8 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มกราคม

8

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/07       ลงวันที่     8 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      8 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

8

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ศธ 04233.08/9       ลงวันที่     3 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    โรงเรียนปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     8 ม.ค. 25601 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

มกราคม

5

2018

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0618/0015       ลงวันที่     4 ม.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอไทรน้อน ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       5 ม.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา