คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มิถุนายน

28

2019

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส จำนวน 1 ชุด

ที่  นบ 74502/ 1124      ลงวันที่    24    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    28  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มิถุนายน

28

2019

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินข้าง

ที่  นบ 74502/ 1118       ลงวันที่    24    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    28  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

28

2019

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบคลองบางกระบือ หมู่ 4

ที่  นบ 74502/ 1108      ลงวันที่    24    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    28  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มิถุนายน

25

2019

ซื้อกล้องและอุปกรณ์ควบ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด

ที่  นบ 52203/ 4557       ลงวันที่    17    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    25  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

24

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรแยกคลองประปาตัดถนนบางรักใหญ่ – บ้านใหม่

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรแยกคลองประปาตัดถนนบางรักใหญ่ – บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดนนทบุรี   เอกสารประกาศประกวดราคา   ราคากลาง   แบบการก่อสร้าง  

มิถุนายน

14

2019

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ที่  สธ 0807.4 / ว 2981                   ลงวันที่    11   มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    โรงพยาบาลศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     14  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

14

2019

ขายทอดตลาดเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

ที่  สธ 0807.4 / ว 2983                   ลงวันที่    11   มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    โรงพยาบาลศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     14  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

12

2019

ซื้อรถไฮดรอลิกชนิดบุ้งกี๋ตักเข้าลักษณะการใช้งานได้ทั้งบนบกและในน้ำตื้น

ที่  นบ 52203 / 44285       ลงวันที่    7    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    12  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

12

2019

ซื้อเรือลำเลียงสำหรับขนถ่าย จำนวน 1 ลำ

ที่  นบ 52203 / 4286       ลงวันที่    7    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    12  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

12

2019

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำท้ายคลองบางพูด

ที่  นบ 52203 / 4287       ลงวันที่    7    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    12  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา