คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กรกฎาคม

19

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 53504/ว136       ลงวันที่     17 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลตำบลบางพลับ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         19 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กรกฎาคม

19

2017

ขายทอดตลาด

ที่ สธ 0405.14/4915           ลงวันที่     12 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      19 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กรกฎาคม

19

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52004/3924      ลงวันที่     17 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       19 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กรกฎาคม

19

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/6440       ลงวันที่     14 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       19 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กรกฎาคม

17

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 53102/2442      ลงวันที่       13 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       17 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กรกฎาคม

17

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52403/1075       ลงวันที่       13 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       17 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

กรกฎาคม

14

2017

รายละเอียดการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี

นบ 0016/1184 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายละเอียดการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 2. 3. 4.

กรกฎาคม

13

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/5612      ลงวันที่      11 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       13 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กรกฎาคม

13

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/5609       ลงวันที่      11 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       13 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา