คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

23

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0016.1/438       ลงวันที่     20 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   พานิชย์ขังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        23 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

23

2017

ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสส์

ที่  นบ 51004/2058       ลงวันที่     20 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        23 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

23

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71602/769       ลงวันที่     20 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบค.บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        23 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

23

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71602/762       ลงวันที่     20 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบค.บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        23 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

22

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 71602/772       ลงวันที่        20 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง      อบต.บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      22 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

22

2017

สอบราคา

ที่   ศธ 0619.1/465      ลงวันที่      14 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ      22 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

มีนาคม

22

2017

สอบราคา

ที่   ศธ 04233.08/312        ลงวันที่      16 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    โรงเรียนปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ      22 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

22

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/2016       ลงวันที่       17 ม.ื.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         22 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

21

2017

นบ 0016.1/438 ลว 20 มีนาคม

นบ 0016.1/438 ลว 20 มีนาคม 2560 เรื่อง ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ตามโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาค รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

17

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71602/696       ลงวันที่      15 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       17 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา