คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

15

2019

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน

ที่  นบ 52203/ 60               ลงวันที่   4  มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2019

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย

ที่  นบ 52203/ 151               ลงวันที่   9  มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

มกราคม

15

2019

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ

ที่  นบ 52203/ 146               ลงวันที่   9  มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มกราคม

15

2019

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย

ที่  นบ 52203/ 149          ลงวันที่   9   มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2019

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย

ที่  นบ 52203/ 148          ลงวันที่   9   มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2019

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน

ที่  นบ 52203/ 147           ลงวันที่   9   มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มกราคม

15

2019

ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน

ที่  นบ 52203/ 150               ลงวันที่    9  มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ     ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   9  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มกราคม

9

2019

ประกวดราคา

ที่  สส.ชสอ.   42/ 2562               ลงวันที่     4  มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อโครงการ     จัดจ้างทำห้องศูนย์ข้อมูลมาตรฐาน Sarver Standard Room วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   9  มกราคม 2562

มกราคม

9

2019

ประกวดราคา

ที่  ศสส.ชสอ. 82/ 2562               ลงวันที่    2  มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อโครงการ     จ้างทำคุรุภัณฑ์และตกแต่งภานในสำนักงาน สฌ.สอ. วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   9  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

มกราคม

9

2019

ประกวดราคา

ที่  นบ 0518/ 48            ลงวันที่     7    มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ชื่อโครงการ     ก่อสร้างทางเดินเท้าคสล. วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   9  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา