คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤษภาคม

22

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 73502/ว 611       ลงวันที่       17 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.ลำโพ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      22 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

พฤษภาคม

22

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/4216       ลงวันที่       17 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      22 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

19

2017

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำคลองบางตลาด (40.15.15.10) จำนวน 1 งาน

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำคลองบางตลาด (40.15.15.10) จำนวน 1 งาน เลขที่ eb-นบ./จ.04/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสาราที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤษภาคม

18

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 73102/967       ลงวันที่      17 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.บางคูรัด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      18 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

17

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/4252       ลงวันที่      15 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        17 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

17

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52004/2744       ลงวันที่      16 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        17 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤษภาคม

16

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 51004/4054       ลงวันที่       9 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        16 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

พฤษภาคม

16

2017

ประกาศซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52004/2685       ลงวันที่       15 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        16 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

พฤษภาคม

16

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ ศธ 0522.01/ว 1559       ลงวันที่      5 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        16 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

พฤษภาคม

16

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 51004/4041       ลงวันที่       8 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        16 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[