คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กรกฎาคม

13

2018

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา โครงการชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ลงวันที่     13 ก.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      13 ก.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กรกฎาคม

11

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/5391       ลงวันที่      6 ก.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนตรปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        11 ก.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กรกฎาคม

11

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/5390       ลงวันที่       6 ก.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       11 ก.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กรกฎาคม

2

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 31802/790       ลงวันที่      25 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต. บางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       2 ก.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

27

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่   –     ลงวันที่       26 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบต.หลักชัย จว.อย. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      27 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

27

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่   –     ลงวันที่       26 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบต.หลักชัย จว.อย. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      27 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

27

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  –      ลงวันที่       22 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.หลักชัย จว.อย. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      27 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

27

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/4983       ลงวันที่      21 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      27 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

27

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71802/779       ลงวันที่       19 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      27 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

15

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0118/1581       ลงวันที่      12 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       15 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา