คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กรกฎาคม

27

2017

ยกเลิกการประกวดราคา

ที่  นบ 71602 / 1875                ลงวันที่     24 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบต. บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ          27 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กรกฎาคม

27

2017

ขายทอดตลาด

ที่  นบ 71602/ว 1892            ลงวันที่     25 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต. บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      27 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กรกฎาคม

27

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ53605/ว 1504       ลงวันที่      25 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.ลำโพ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         27 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กรกฎาคม

27

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 73502/ว 951       ลงวันที่      25 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.ลำโพ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         27 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กรกฎาคม

26

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52004/4137       ลงวันที่       25 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     26 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กรกฎาคม

26

2017

สอบราคา

ที่  นบ 52004/4134        ลงวันที่     25  ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ       26 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

กรกฎาคม

26

2017

สอบราคา

ที่  นบ 52004/3952        ลงวันที่     18  ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ       26 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กรกฎาคม

25

2017

ขายทอดตลาด

ที่  สธ 0405.14/5110            ลงวันที่      18 ก.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      25 ก.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา