คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

สิงหาคม

16

2019

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า

ที่  นบ 0004/ 1445     ลงวันที่    14  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ    16  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

16

2019

โครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนดเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

ที่  นบ 0004/ 1447     ลงวันที่    15  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    16  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

16

2019

โครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนดเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

ที่  นบ 0004/ 1436      ลงวันที่    15  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    16  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

16

2019

โครงการตลาดน้ำ น่าเที่ยวเมืองนนทบุรี กิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ

ที่  นบ 0004/ 1446     ลงวันที่    15  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    16  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

16

2019

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

ที่  นบ 0004/ 1445     ลงวันที่    15  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    16  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

สิงหาคม

15

2019

ประกาศขายทอดตลาดเพลทเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 2,500 กิโลกรัม

ที่ อว 0602.01(04)/ 7118       ลงวันที่    8  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ    15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สิงหาคม

15

2019

โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับชุมชนภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ที่ นบ 52203/ 6097       ลงวันที่    9  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

สิงหาคม

15

2019

ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

ที่  นบ 52203/ 6099    ลงวันที่    9  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

15

2019

โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณถนนติวานนท์

ที่  นบ 52203/ 6098      ลงวันที่    9  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

สิงหาคม

15

2019

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2

ที่  นบ 52203/ 6096      ลงวันที่    9  สิงหาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    15  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา