คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มิถุนายน

14

2019

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ที่  สธ 0807.4 / ว 2981                   ลงวันที่    11   มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    โรงพยาบาลศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     14  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

14

2019

ขายทอดตลาดเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

ที่  สธ 0807.4 / ว 2983                   ลงวันที่    11   มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    โรงพยาบาลศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     14  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

12

2019

ซื้อรถไฮดรอลิกชนิดบุ้งกี๋ตักเข้าลักษณะการใช้งานได้ทั้งบนบกและในน้ำตื้น

ที่  นบ 52203 / 44285       ลงวันที่    7    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    12  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

12

2019

ซื้อเรือลำเลียงสำหรับขนถ่าย จำนวน 1 ลำ

ที่  นบ 52203 / 4286       ลงวันที่    7    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    12  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

12

2019

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำท้ายคลองบางพูด

ที่  นบ 52203 / 4287       ลงวันที่    7    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    12  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มิถุนายน

6

2019

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางรักน้อย 5/1 หมู่ที่ 3

ที่  นบ 71802 / 723     ลงวันที่    4    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    6  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

6

2019

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านนิชดา ถนนสุขาประชาสรรค์ 2

ที่  นบ 52203 / 4227       ลงวันที่    4    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    6  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มิถุนายน

6

2019

ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ

ที่  อว. 0602.01/ 4841                 ลงวันที่    23  พฤษภาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     6  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

6

2019

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์มีตัวตนใช้งานไม่ได้ จำนวน 280 รายการ

ที่  นบ 52203/ 4028                    ลงวันที่   28  พฤษภาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     6  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

6

2019

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู บริเวณที่ทำการ อบต.บางรักน้อย

ที่  นบ 71802/ 654      ลงวันที่    24   พฤษภาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    6  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา