คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

29

2017

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 73702/263       ลงวันที่      28 มึ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.บางไผ่ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       29 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

29

2017

สอบราคา

ที่   นบ 52203/2855        ลงวันที่       28 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ      29 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

29

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52004/1852       ลงวันที่       27 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        29 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

27

2017

ผู้ชนะประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0417.2/800       ลงวันที่      23 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อำเภอบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       27 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

27

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/3094       ลงวันที่      24 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       27 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

27

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 53504/ว49       ลงวันที่      23 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลตำบลบางพลับ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       27 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

27

2017

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 53602.3/654       ลงวันที่      23 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลเมืองพิมลราช ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       27 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

24

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ51004/3023       ลงวันที่        22 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         24 มี.ต. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

24

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0318/1097       ลงวันที่        22 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อำเภอบางใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         24 มี.ต. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

24

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0022.3/534       ลงวันที่        23 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.โยธาและฝังเมือง นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        24 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา