คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤษภาคม

26

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52103/1269       ลงวันที่     24 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      26 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

25

2017

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/562       ลงวันที่     24 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรึ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        25 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

24

2017

ขายทอดตลาด

ที่  คค 06116/(พ)/5.1/1361            ลงวันที่      17 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   แขวงทางหลวงกรุงเทพ ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      24 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

24

2017

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/ว 1661           ลงวันที่     15 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ       24 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

22

2017

สอบราคา

ที่ นบ 0016.2/ว840        ลงวันที่       19 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.พาณิชย์ขังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ       22 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

22

2017

แก้ไขประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52103/1201       ลงวันที่       17 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      22 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

พฤษภาคม

22

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71202/483      ลงวันที่       18 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.ไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      22 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

พฤษภาคม

22

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71602/1223      ลงวันที่       17 พ.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.บางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      22 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[