คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เมษายน

27

2017

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0019.4/317       ลงวันที่    21 เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.พช.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      27 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

27

2017

ประกาศผู้ชนะราคาประกวดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0019.4/322       ลงวันที่    25 เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.พช.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      27 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

27

2017

ประกวกราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 73702/342       ลงวันที่       20 เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง      อบต. บางใผ่ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        27 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

26

2017

ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/3561       ลงวันที่        24 เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        26 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

26

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/3618       ลงวันที่        24 เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        26 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

25

2017

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0019.4 /300       ลงวันที่       19 เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.พช.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       25 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

25

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/3476       ลงวันที่       19 เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       25 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

21

2017

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  สธ 0807.11/ ว 3042       ลงวันที่      11  เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    รพ.ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         21 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

21

2017

ประกวดราคาข้างด้วยวิธีคัดเลือกแบบ

ที่  นบ 52103/942       ลงวันที่       12  เม.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี   คัดเลือกแบบ วันที่ประกาศ         21 เม.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา