คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

17

2017

ยกเลิกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 71202/1849       ลงวันที่      15 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.ไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       17 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤศจิกายน

16

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  คค 06074/(พ)/5.1/3152       ลงวันที่      10 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงทางหลวงกรุงเทพ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        16 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

15

2017

ขายทอดตลาด

ที่  พม 0707.14/2930           ลงวันที่       13 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     15 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤศจิกายน

15

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52103/3047       ลงวันที่     9 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         15 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤศจิกายน

15

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กครอนิกส์

ที่  นบ 52103/3048       ลงวันที่     9 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         15 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤศจิกายน

9

2017

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ ศธ 0522.01/ว4425       ลงวันที่      31 ต.ต. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มสธ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       9 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

พฤศจิกายน

2

2017

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ศธ 0522.01/ว4371       ลงวันที่      27 ต.ต. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มสธ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      2 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ตุลาคม

25

2017

ประกวดราคาซื้้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ศธ 0522.01/ว4309       ลงวันที่       20 ต.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มสธ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       25 ต.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ตุลาคม

19

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ศธ 0522.01/ว4030       ลงวันที่     12 ต.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มสธ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        19 ต.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ตุลาคม

19

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ศธ 0522.01/ว4030       ลงวันที่     6 ต.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มสธ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        19 ต.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา