คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กันยายน

22

2017

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0417.2/2625       ลงวันที่      19 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อำเภอบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       22 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

14

2017

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่   นบ 73102/ว 1859       ลงวันที่      11 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต. บางคูรัด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      14 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

12

2017

ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0017.3/ –      ลงวันที่      12 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      12 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

12

2017

ขายทอดตลาด

ที่  นบ 0032.201/ว 8112            ลงวันที่      8 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   รพ.พระน้่งเกล้า จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      12 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

12

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ ศธ 0522.01/ว 3607       ลงวันที่     7 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มสธ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       12 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

12

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสื

ที่  นบ 0004/1079       ลงวันที่      11 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.ท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       12 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

12

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/1080       ลงวันที่      11 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.ท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       12 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

8

2017

ยกเลิกประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่   นบ 0004/1060       ลงวันที่      8 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง. ท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      8 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

8

2017

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0118/1814       ลงวันที่       6 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อำเภอเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      8 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา