คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เมษายน

16

2021

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี

หนังสือสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ0015/222 ลงวันที่ ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

5

2021

ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเทศบาลนครนนทบุรี ที่ นบ 52004/2430 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

2

2021

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองนาหมอนจากถนน อบจ.หมู่ที่ ๑

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองนาหมอนจากถนน อบจ.หมู่ที่ ๑ ถึงแยกกระทุ่มลาย หมู่ที่ ๘-๙ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๑๓,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 1. เอกสารประกาศ 2.ประกาศ 3.แบบแปลน 4.ราคากลาง

เมษายน

2

2021

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๗,๐๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 1. เอกสารประกาศ 2.ประกาศ 3.แบบแปลน 4.ราคากลาง

เมษายน

1

2021

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

หนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0022.3/311 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เรื่องประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

1

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อหมู่ที่ 5

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ที่ นบ 71002/1629 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อหมู่ที่ 5 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

1

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อหมู่ที่ 3

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ที่ นบ 71002/1627 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

30

2021

ขายทอดตลาดอาคาร ค.ส.ล. บ้านพักพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี (แฟลต) จำนวน

หนังสือเทศบาลนครนนทบุรี ที่ นบ 52004/2339 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคาร ค.ส.ล. บ้านพักพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี (แฟลต) จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

30

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. ซอยดวงมณี ช่วงใต้ทางด่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเทศบาลนครนนทบุรี ที่ นบ 52004/2337 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. ซอยดวงมณี ช่วงใต้ทางด่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

30

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอบรัตนาธิเบศร์ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเทศบาลนครนนทบุรี ที่ นบ 52004/2336 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอบรัตนาธิเบศร์ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>