คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กุมภาพันธ์

15

2019

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ 10

ที่  นบ 52203/ 1069      ลงวันที่     8   กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กุมภาพันธ์

15

2019

ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1

ที่  นบ 52203/ 1153     ลงวันที่    12    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กุมภาพันธ์

15

2019

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด

ที่  นบ 52203/ 1068      ลงวันที่    8    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

15

2019

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ที่  นบ 52203/ 1067       ลงวันที่    8    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กุมภาพันธ์

15

2019

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 34

ที่  นบ 52203/ 1066       ลงวันที่     8   กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กุมภาพันธ์

15

2019

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  นบ 0010/ ว 221       ลงวันที่    11    กุมภาพันธ์ 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   15  กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กุมภาพันธ์

15

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนสาย ๓๔๖ ปทุมธานี – บางเลน กับถนนสาย ๓๐๑๕ ออกสู่ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๙ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกีด

กุมภาพันธ์

14

2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนศรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณธนานนท์ก่อสร้าง วงเงิน 9,025,000.00 บาท (เก้าล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   ดาวน์โหลดเอกสาร  

กุมภาพันธ์

12

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ลงวันที่ 12

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.๓๔๐ – บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๑.๔๐๙ กิโลเมตร จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 40,000,000.00 บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี   ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่   เอกสารประกาศ   แบบ

กุมภาพันธ์

12

2019

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ยกระดับเลียบคลองวัดจันทร์

ที่  นบ 0518/ 517       ลงวันที่    4    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   12  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา