คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มิถุนายน

23

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 72702/ว 423       ลงวันที่       23 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.คลองข่อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      23 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

23

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์

ที่ นบ 53504/ว 111       ลงวันที่       20 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลตำบลบางพลับ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      23 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

23

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 53504/ว 108       ลงวันที่       20 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลตำบลบางพลับ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      23 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

23

2017

ขายทอดตลาด

ที่  ศธ  0522.01/ว2407           ลงวันที่        199 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ       23 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มิถุนายน

22

2017

ขายทอดตลาด

ที่  สธ 0405.14/4148           ลงวันที่       9 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ      22 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มิถุนายน

22

2017

สอบราคา

ที่  นบ 52004/3363       ลงวันที่     19 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ       22 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

มิถุนายน

22

2017

สอบราคา

ที่  นบ 52004/3359       ลงวันที่   19 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ       22 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

มิถุนายน

22

2017

สอบราคา

ที่  นบ 52004/3361       ลงวันที่     20 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ       22 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

มิถุนายน

22

2017

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์

ที่  นบ 71202/626      ลงวันที่     20 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต.ไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       22 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[

มิถุนายน

22

2017

สอบราคา

ที่  นบ 52004/3410       ลงวันที่     20 มิ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ       22 มิ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา[