คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

13

2022

ประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำหรับติดตั้งบริเวณซอยย่อยกรุงเทพ-นนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำหรับติดตั้งบริเวณซอยย่อยกรุงเทพ-นนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ธันวาคม

20

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณถนนศรีสมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณถนนศรีสมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้>>

ธันวาคม

20

2021

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 32/2565 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดโดยดำเนินการปรับปรุงห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 32/2565 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดโดยดำเนินการปรับปรุงห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตามประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ธันวาคม

20

2021

ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดโดยดำเนินการปรับปรุงห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดโดยดำเนินการปรับปรุงห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 32/2565 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดโดยดำเนินการปรับปรุงห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตามประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ธันวาคม

16

2021

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 26/2564 การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาถมดินและรั้วกันดินพร้อมก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 26/2564 การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาถมดินและรั้วกันดินพร้อมก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตามประกาศจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ธันวาคม

16

2021

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาถมดินและรั้วกันดิน พร้อมก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาถมดินและรั้วกันดิน พร้อมก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 26/2564 การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาถมดินและรั้วกันดินพร้อมก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตามประกาศจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>  

ธันวาคม

3

2021

ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรม ที่ นบ 0033(1)/ว1435 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

23

2021

ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2564 (Annual Report)

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2564 (Annual Report) พร้อมรูปแบบวีดิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

3

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนนทบุรี 8 แยก 20

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนนทบุรี 8 แยก 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 3) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>