คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กันยายน

21

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะลำประโดง ชุมชนทรายทอง ส่วนที่เหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นบ52004-6257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะลำประโดง ชุมชนทรายทอง ส่วนที่เหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน

21

2021

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นบ 52004-6537 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน

21

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินลำรางสาธารณประโยชน์ ซอยนนทบุรี 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นบ 52004-6258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินลำรางสาธารณประโยชน์ ซอยนนทบุรี 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน

21

2021

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.และก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก

นบ 52004-6131 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.และก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน

21

2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับน้ำเสียและสูบส่งภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประชานิเวศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นบ 52004-5476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับน้ำเสียและสูบส่งภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประชานิเวศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม

31

2021

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

นบ52004/5116 ลงวันที่ 2 ส.ค.64 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

สิงหาคม

31

2021

ประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำหรับติดตั้งบริเวณซอยย่อยถนนเรวดี และถนนสายเมนเรวดี จำนวน 85

นบ52004/5817 ลงวันที่ 19 ส.ค.64 ประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำหรับติดตั้งบริเวณซอยย่อยถนนเรวดี และถนนสายเมนเรวดี จำนวน 85 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

สิงหาคม

31

2021

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นบ52004/5813 ลงวันที่ 19 ส.ค.64 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม

31

2021

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง

นบ52004/5804 ลงวันที่ 19 ส.ค.64 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง (รอบบริเวณและภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพทั้งหมดพื้นที่ประชานิเวศน์, บริเวณสวน 72 พรรษา ประชานิเวศน์ 3, บริเวณสวน 80 พรรษา ประชานิเวศน์ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565