คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

13

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/2045       ลงวันที่    12 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        13 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

13

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0016/434      ลงวันที่  8 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        13 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/2010       ลงวันที่    9 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        13 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

12

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/1912       ลงวันที่     7 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      11 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

12

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/1914       ลงวันที่     7 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      11 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

12

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/1915       ลงวันที่     7 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      11 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

12

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/1911       ลงวันที่    7 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      11 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

12

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/1913       ลงวันที่     7 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      11 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

12

2018

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0004/333       ลงวันที่     8 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      11 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

12

2018

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ นบ 0004/327       ลงวันที่     7 มี.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      11 มี.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา