คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ท่องเที่ยว

ธันวาคม

15

2014

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ(แม่น้ำลัดเกร็ด)บริเวณวัดฉิมพลี(เพิ่มเติม) ม.1 ต.เกราะเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่  นบ 0022.3/ว 1501 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.โยธาและผังเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

26

2014

ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง สภอ.บางบัวทอง (เดิม)และ บ้านพักข้าราชการ อ.บางบัวทอง

ที่  นบ 0032.001.4/6167 ลงวันที่  24 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง. สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ 26 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา