คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน

30

2018

ประกวดราคา

ที่  ศธ 0522.01 / 11066                ลงวันที่    20 พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ     30 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

พฤศจิกายน

30

2018

ประกวดราคา

ที่  ศธ 0522.01 / 11065                ลงวันที่    26 พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ     30 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

พฤศจิกายน

26

2018

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  นบ 0010/ ว 2124      ลงวันที่    21    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   26  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

พฤศจิกายน

26

2018

ประกาศขายทอดตลาด

ที่  ศธ 0522.01/ 10697            ลงวันที่     9    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ    26    พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤศจิกายน

26

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ศธ 04077/3059      ลงวันที่    9    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   26  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

พฤศจิกายน

12

2018

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2562

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5676 ลงวันที่ 9 พ.ย. 61 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ตุลาคม

1

2018

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทุบรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดข้อมูล

มิถุนายน

28

2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่   มท 0201.2/ว3343        ลงวันที่      21 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ชื่อโครงการ วิธี   รับสมัครทหารกองหนุน วันที่ประกาศ      28 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

24

2018

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>

เมษายน

25

2018

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฎิบัติงาน

ที่   นบ 0033(1)/ว686        ลงวันที่      23 เม.ย. 22561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.  อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  รับสมัครบุคคลจ้างเหมา วันที่ประกาศ     25 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา