คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน

30

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9568       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

30

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9571       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

พฤศจิกายน

30

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9872       ลงวันที่     26   พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤศจิกายน

30

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/ 1865       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

30

2018

ประกวดราคา

ที่  นบ 52702/ว 1006                ลงวันที่    23 พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานเทศบาลตำบลบางใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ     30 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

พฤศจิกายน

30

2018

ประกวดราคา

ที่  ศธ 0522.01 / 11066                ลงวันที่    20 พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ     30 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

พฤศจิกายน

30

2018

ประกวดราคา

ที่  ศธ 0522.01 / 11065                ลงวันที่    26 พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ     30 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

พฤศจิกายน

26

2018

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  นบ 0010/ ว 2124      ลงวันที่    21    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   26  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

พฤศจิกายน

26

2018

ประกาศขายทอดตลาด

ที่  ศธ 0522.01/ 10697            ลงวันที่     9    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ    26    พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

พฤศจิกายน

26

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ศธ 04077/3059      ลงวันที่    9    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   26  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา