คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม

26

2022

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพน้อมนี้>>

พฤษภาคม

20

2022

ประชาสัมพันธ์ “ นนทบุรีการันตี ” แบรนด์ที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อรับประกันคุณภาพสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของนนทบุรีและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

เยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ “นนทบุรีการันตี” และติดตามช่องทางการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ได้ที่นี่  

เมษายน

25

2022

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

31

2022

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6

สามารถดาวน์โหลดรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี) ได้ที่นี่

มีนาคม

17

2022

TDGA ขอเชิญสัมครเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี

TDGA ขอเชิญสัมครเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals)

มีนาคม

3

2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

กจ.ว.963-2565 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

18

2022

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

18

2022

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง)

  1.เอกสารการเข้าร่วมสัมมนา https://drive.google.com/drive/folders/16ZpPze5QNgQS_W8uQKwPsXHY46st15qn?usp=sharing   2.แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (M-MAP 2) https://docs.google.com/forms/d/1ItnY4m-LbfBZN8NqENFlh23BICklrPZmURLZSRoDyCg/edit   3.ลิ้งเข้าร่วมการประชุมฯ https://zoom.us/j/99454683439?pwd=SURGeXd3ZnpKbWdzc3pGejFES1hGQT09

กุมภาพันธ์

4

2022

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี…

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน   download รายละเอียด ได้ที่นี่