คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมในจังหวัด

สิงหาคม

15

2022

พิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19.10 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีด้วย

สิงหาคม

15

2022

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังจากนั้น

สิงหาคม

9

2022

จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกีบรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนัมัตจรกถา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกีบรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนัมัตจรกถา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 🗓 วันนี้ 8 สิงหาคม 2565 ณ วัดตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกีบรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนัมัตจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด- ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

สิงหาคม

9

2022

เปิดงาน “เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน” ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต 90 ล้านซีซี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สิงหาคม

8

2022

ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี วันที่ 7 สิงหาคม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

5

2022

พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาเสริมสร้างการรู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยนำหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ และนำไปฝึกฝนเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบันได้ นอกจากนี้ ยังได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต

สิงหาคม

1

2022

เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครอบรอบ 20

เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครอบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

สิงหาคม

1

2022

ร่วมแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดนนทบุรี การแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีม VIP จังหวัดนนทบุรี ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

1

2022

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.10 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีด้วย

สิงหาคม

1

2022

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วม 2 จุด ได้แก่ ทางลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พร้อมด้วยแพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วม 2 จุด ได้แก่ ทางลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ ด้านหน้าห้างไทวัสดุ และมัสยิดท่าอิฐ โดยจังหวัดนนทบุรีได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่มีนำ้ท่วมขังเป็นประจำรวมถึงก่อสร้างสถานีสูบน้ำถาวร