คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กันยายน

3

2020

โครงการ OEO : OTOP Event

28 ส.ค. 63 ผมได้รับเกียรติให้มาเปิดงาน OTOP Event Online ณ เซ็นทรัล พลาซ่า เวสเกต เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าสู่ระบบออนไลน์ ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการค้า เพื่อส่งเสริมโอกาสและสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ

สิงหาคม

27

2020

รับ-ส่ง ผู้แทนพระองค์

26 ส.ค. 63 ร่วมรับ-ส่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

สิงหาคม

25

2020

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.20 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี (SBAC) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : กระผมได้รับเชิญเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรีจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความสามัคคีโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ ปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาสังคม ตลอดจนเพื่อบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมร่วมกันมาจัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรักสามัคคีและปรองดองที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่

สิงหาคม

25

2020

ถ่ายทำรายการผู้ว่านนทบุรีพาเที่ยว ณ อำเภอบางกรวย

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผมพร้อมด้วยทีมมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ อำเภอบางกรวย ร่วมถ่ายทำรายการผู้ว่านนทบุรีพาเที่ยว เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดนนทบุรี ณ สวนลัดดาวัลย์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

25

2020

ถ่ายทำรายการผู้ว่านนทบุรีพาเที่ยว ณ อำเภอเมืองนนทบุรี

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผมพร้อมด้วยทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ อำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมถ่ายทำรายการผู้ว่านนทบุรีพาเที่ยว เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดนนทบุรี ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  Street Art บริเวณใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ (ต.บางศรีเมือง) และวัดชมภูเวก อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

24

2020

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 42 หมู่ 4

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 42 หมู่ 4 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

24

2020

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีประชาชนขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑๖ กรณี (๔ ราย)

สิงหาคม

24

2020

เสวนาการพัฒนาพื้นที่เกาะเกร็ด

20 ส.ค. 63 “ความสามัคคีของชุมชน เป็นพลังในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาชุมชนไปสู่จุดหมายร่วมกัน” วันนี้ผมได้ร่วมกิจกรรมเสวนาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกาะเกร็ด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนแบบมาตรฐานใหม่ (New Normal) ณ วัดปรมัยยิกาวาส ต.เกาะเกร็ด

สิงหาคม

14

2020

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

14 ส.ค. 63 นำเสนอข้อมูลการพัฒนาจังหวัด มาตรการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แก่ท่านสมาชิกวุฒิสภา ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ.ปากเกร็ด