คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กันยายน

18

2020

พึ่งพา “ชีววิถี” แบบธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี

17 ก.ย. 63 เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มชีววิถีเพื่อการเรียนรู้และสร้างรายได้ตามศาสตร์พระราชา ณ วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย เพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ พร้อมทั้งได้ร่วมปลูกทุเรียนพันธุ์เม็ดในยายปราง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนนท์ให้คงอยู่คู่จังหวัดนนทบุรีสืบไป

กันยายน

18

2020

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

17 ก.ย. 63 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ ท่าน้ำวัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง และช่วยกันสอดส่องไม่ให้มีการทำจับสัตว์น้ำโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย

กันยายน

18

2020

มุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

16 ก.ย. 63 ร่วมพิธีมอบเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 และงานมุทิตาจิต ประจำปี 2563 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี

กันยายน

17

2020

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ เรือนจำกลางบางขวาง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กันยายน

17

2020

จัดหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

วันนที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ เพื่อพิจารณาการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เพื่อทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีต่อไป

กันยายน

17

2020

รับ-ส่ง เสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

15 ก.ย. 63 รับ-ส่ง เสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

กันยายน

17

2020

พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

15 ก.ย. 63 ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์และครอบครัว เสมือนให้โอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ขอให้ทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม

กันยายน

10

2020

รองผู้ว่าฯ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.15 น. ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ที่มีคุณูปการในการก่อตั้งโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี

กันยายน

8

2020

รองผู้ว่าฯ นนทบุรี ร่วมงานและแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 42

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 42 ปี ในการนี้มีศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

กันยายน

8

2020

ประธานงานสัมมนาประจำปีของคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนนทบุรีและร่วมบรรยายเรื่อง “บริบทโลกกับการปรับตัวหลัง COVID-19”

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ผมเป็นประธานเปิดงานและบรรยายเรื่อง “บริบทโลกกับการปรับตัวหลัง COVID-19” ในโครงการสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหารการคลัง หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ #Downlond เอกสารการสัมมนา+ไฟล์เสียงบรรยาย ได้ที่