คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

15

2019

ประชุมหารือวางกรอบการจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ ประจำปี 2563

ประชุมหารือวางกรอบการจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมได้กำหนดกิจกรรมภายในงานดังนี้ 1.การประกวดทุเรียนนนท์ 2.การประกวดเทพีทุเรียน 3.การประมูลทุเรียนการกุศล 4.การจัดนิทรรศการทุเรียนนนท์ 5.การออกบูธจำหน่ายทุเรียน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนและผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ

พฤศจิกายน

13

2019

ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลของส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 19 (ท้องถิ่น) ณ

ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลของส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 19 (ท้องถิ่น) ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

13

2019

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 09.30. น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประกอบพิธี รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผอ.รมน.จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

13

2019

ประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ของคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านเศรษฐกิจ

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ของคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านเศรษฐกิจ และชี้แนะนโยบายในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการนี้มี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาชิก และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

พฤศจิกายน

12

2019

ประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลนครปากเกร็ด​ ณ

ประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลนครปากเกร็ด​ ณ เวทีประกวดนางนพมาศ หน้าอาคารเรือนไทย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

พฤศจิกายน

12

2019

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลนครปากเกร็ด

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอปากเกร็ด ณ ห้องประชุม ชั้น​ 9 เทศบาลนครปากเกร็ด​ อำเภอปากเกร็ด​ จังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

12

2019

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอเมืองนนทบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น​ 2​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

11

2019

เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน (อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย) ณ พุทธมหาเจดีย์ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้น 5 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด

พฤศจิกายน

9

2019

เปิดการสัมมนาสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และมอบนโยบายแก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

เปิดการสัมมนาสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และมอบนโยบายแก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี