คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ธันวาคม

23

2019

เปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ

เปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี โดยนำรายได้มอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนในจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

19

2019

เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1

จังหวัดนนทบุรี นำโดยนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ 6 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้บริการเกษตรกรและประชาชนที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน อีกทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ธันวาคม

19

2019

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของ กำนันสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กำนันตำบลขุนศรี และงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ประทุม

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของ กำนันสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กำนันตำบลขุนศรี และงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ประทุม ศรีอินทร์สุทธิ์ ณ ลานโรงสีศรีพัฒนาพาณิชย์ อ.ไทรน้อย

ธันวาคม

19

2019

ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ประกัน สังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ”

ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ประกัน สังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานภาคอิสระ เข้าถึงการมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด

ธันวาคม

19

2019

ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกับผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกับผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานจังหวัดนนทบุรี โดยนายณัฐกิตต์ รัฐศิลป์โภคิน พลังงานจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบกิจการประเภทสถานีบริการน้ำมันและก๊าซ

ธันวาคม

19

2019

เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านเศรษฐกิจ

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ความมั่นคง และชี้แนะนโยบายในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการนี้มีประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี รองประธาน กรรมการและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกหอการค้าจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

19

2019

พิธีปล่อยแถวการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำฯ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำฯ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ ตามนโยบายเรือนจำสีขาวของกรมราชทัณฑ์ และนโยบาย ๕ ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงกรมราชทัณฑ์ โดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ ปปส. ภาค

ธันวาคม

18

2019

ร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพ็ค

ร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ธันวาคม

18

2019

ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP City 2019 และเยี่ยมให้กำลังใจศิลปิน

ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP City 2019 และเยี่ยมให้กำลังใจศิลปิน OTOP ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนนทบุรี ที่เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีท่านทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

ธันวาคม

13

2019

นำจิตอาสาพระราชทาน รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช

นำจิตอาสาพระราชทาน รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี