คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

5

2014

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศพส.จ.นบ.)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศพส.จ.นบ.) ประจำเดือนตุลาคม 2557 ในพุธที่ 5 พฤศจิการยน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

5

2014

เปิดงานกาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีเปิดงาน กาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557  ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 น. ณ วิทยาลัยมหาดไทย (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) ท่าน้ำนนทบุรี

พฤศจิกายน

5

2014

เปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” จังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมในพิธี ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.  ณ โครงการบ้านธนารักษ์ (หลังศูนย์ราชการจังหวัด)

พฤศจิกายน

3

2014

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน Road map การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

1

2014

งาน “สบาย สบาย Style OTOP

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งาน “สบาย สบาย Style OTOP นนท์” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557. เวลา 16.30 น.  ณ โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี