คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

20

2014

รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางพิชญา พวงเพชร นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนนทบุรี คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชอำเภอปากเกร็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 219 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 87,600 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 13 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 11 ราย  ในวันที่ 18

พฤศจิกายน

20

2014

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม “การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี  และความรุนแรงในครอบครัว” ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 โดยร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “คุณสมบัติของสตรีศรีเมืองนนท์” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

19

2014

เปิดโครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัคร ประจำปี 2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดโครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัคร ประจำปี 2558 : ปันน้ำใจเพื่อน้องบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรีร่วมในพิธี ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

19

2014

ประชุมเพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายและแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมเพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาล และ คสช. วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

19

2014

เปิดการอบรมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ โรงแรมเดอะริช อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

19

2014

แถลงข่าว “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ศึก M

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีแถลงข่าว “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ศึก M 150 พลังกำปั้นสะท้านโลก” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง ฯ จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

18

2014

ร่วมประชุมเรือยนต์หลวง

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมเรือยนต์หลวง โดยมีผู้ว่าราชการเขตพระราชฐานในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเป็นประธาน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแผนกเรือยนต์หลวงปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

17

2014

ประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดนนทบุรี (การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดนนทบุรี (การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

14

2014

พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

13

2014

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดอย่างยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดอย่างยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี