คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

5

2014

เปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” จังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมในพิธี ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.  ณ โครงการบ้านธนารักษ์ (หลังศูนย์ราชการจังหวัด)

พฤศจิกายน

3

2014

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน Road map การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

1

2014

งาน “สบาย สบาย Style OTOP

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งาน “สบาย สบาย Style OTOP นนท์” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557. เวลา 16.30 น.  ณ โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี