คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ธันวาคม

3

2014

เปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 19.30 น.  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

3

2014

เปิดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2557

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2557 ในงานสมโภชศาลหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น.  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

3

2014

เปิดงาน ของดีบ้านฉัน อำเภอเมืองนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพีธีเปิดงาน “ของดีบ้านฉัน อำเภอเมืองนนทบุรี” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 17.30 น. บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง ฯ จ.นนทบุรี

ธันวาคม

2

2014

พิธีเปิดการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจร ตามโครงการพระราชดำริ บนถนนแจ้งวัฒนะ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “การปฎิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจร ตามโครงการพระราชดำริ บนถนนแจ้งวัฒนะ” ซึ่งมี พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ธันวาคม

2

2014

เปิดโครงการมหกรรมสมัชชา สร้างสังคมสวัสดิการ คนนนท์ทุกวัย รวมใจสู่อาเซียน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมสมัชชา สร้างสังคมสวัสดิการ คนนนท์ทุกวัย รวมใจสู่อาเซียน เพื่อให้ทุกหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรีมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและการดำเนินงานตามกิจกรรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงการจัดทำประเด็นปัญหาสถานการณ์สังคมในจังหวัดนนทบุรีบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง ฯ จ.นนทบุรี

ธันวาคม

2

2014

เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อก เฉลิมพระเกียรติ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อก เฉลิมพระเกียรติ โดยการสนับสนุนของเทศบาลนครนนทบุรี โรงพยาบาลเลิดสิน และ โรตารี่เจริญนคร (ภาค3350) ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

2

2014

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 07.39 น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

2

2014

เปิดโครงการ เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการ เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557  เวลา 11.00 น.  ณ โครงการ เดอะคริสตัล เอสบี ถนนราชพฤกษ์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ธันวาคม

2

2014

เปิดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557  เวลา 11.00 น.  ณ โรงแรม เดอะริช อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

30

2014

โครงการบางตะไนย์เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีโครงการบางตะไนย์เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี