คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ธันวาคม

10

2014

เปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 20 ของสมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทย

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 35 ปี งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 20 ของสมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทย (91 องค์กรทั่วประเทศ) ในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณอาคารสมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทย ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ธันวาคม

10

2014

เปิดงาน 110 ปี ราตรีปากเกร็ด –

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดงาน 110 ปี ราตรีปากเกร็ด – เสาธงทอง จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปากเกร็ด ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ เวทีสนามโรงเรียนปากเกร็ด

ธันวาคม

9

2014

การแข่งขันมหกรรมมวยโลก ซูเปอร์แชมป์ WBA เทิดไท้องค์ราชัน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมมวยโลก ซูเปอร์แชมป์ WBA เทิดไท้องค์ราชัน วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ เวทีมวยชั่วคราว อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ธันวาคม

6

2014

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 19.19 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

5

2014

พิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาสมีโค – กระบือ ไว้ใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

5

2014

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557 และประธานพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทศบาลนครนนทบุรี (หลังใหม่) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

5

2014

พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 06.39 น. ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี

ธันวาคม

5

2014

พิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2557 จำนวน 87 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ต.บางกระสอ อ.เมือง ฯ จ.นนทบุรี

ธันวาคม

4

2014

เปิดโครงการ พิมลราชสร้างสรรค์ สมานฉันท์ปรองดอง ปกป้องสถาบัน คืนความสุขให้ประชาชน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการ “พิมลราชสร้างสรรค์ สมานฉันท์ปรองดอง ปกป้องสถาบัน คืนความสุขให้ประชาชน” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น. ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ธันวาคม

4

2014

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ และเจริญจิตภาวนา

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ และเจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 14.09 น. ณ วัดแคนอก อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี