คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

30

2014

โครงการบางตะไนย์เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีโครงการบางตะไนย์เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

30

2014

เปิดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพสานสัมพันธ์ 107 ปี เครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพสานสัมพันธ์ 107 ปีเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา06.30 น. ณ อุทยานมกุฎรมยสราญ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

30

2014

เปิดการแข่งขัน The Square mini marathon

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการแข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬ่าการแข่งขันเดิน – วิ่งมินิมาราธอน ปี 2557 “The Square mini marathon 2014” ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 05.30 น. ณ ศูนย์การค้า เดอะ สแควร์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

30

2014

เปิดการแข่งขันแรลลี่ ครั้งที่ 3

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการแข่งขันแรลลี่ ครั้งที่ 3 โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

30

2014

เปิดงานเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 5 ธันวาคม 2557 โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

30

2014

แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมือง ฯ จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

30

2014

ประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานมอบนโยบายแนวทางการปฎิบัติราชการแก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในการประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

28

2014

พิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณปะรำพิธีริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

28

2014

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

28

2014

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี